onsdag 26 augusti 2020

Island går i borgen för miljardlån för att rädda Icelandair

Ett statligt borgensåtagande till Icelandair på upp till 108 miljoner dollar - omkring 15 miljarder isländska kronor - ska nu behandlas i alltinget. Nödlånet ska hjälpa det krisande flygbolaget att ta sig igenom coronakrisen. Att hålla Icelandair i luften beskrivs av finansminister Bjarni Benediktsson som ett nationellt intresse.

Även i en internationell jämförelse har Icelandair drabbats särskilt hårt av coronakrisen. Många andra bolag har - trots många stängda gränser och dramatiskt minskat resande - haft en förhållandevis omfattande inrikestrafik. Men för Icelandair utgör den bara en liten del av all trafik. Och intresset för att resa till den viktiga nordamerikanska marknaden har kollapsat.

I september påbörjar Icelandair jakten på nytt aktiekapital. Bolaget behöver dra in miljardbelopp från investerare. Inför detta arbete har Icelandair pressat de anställdas löner på ett sätt som på sina håll mött stark kritik. När flygvärdinnorna inte skrev på bolagets slutbud svarade Icelandair med att varsla hela yrkesgruppen. Därefter dröjde det inte länge innan de skrev på.

Regeringen har sedan tidigare gett klartecken till ett borgensåtagande. Nu har det förslaget formellt lagts fram i alltinget av finansminister Bjarni Benediktsson.

Förslaget går ut på att staten går i borgen för 90 procent av Icelandairs lånelinor. Det innebär ett åtagande på 108 miljoner dollar - vilket motsvarar omkring 15 miljarder isländska kronor. En förutsättning för att staten ska gå i borgen är att Icelandair lyckas ta in nytt kapital.

I förslaget skriver Bjarni Benediktsson att Icelandairs förutsättningar påverkats dramatiskt av coronakrisen. Intäktsbortfallet från passagerartrafiken har varit enormt under stora delar av året. Olika typer av restriktioner har haft stor inverkan på flygbolagets verksamhet.

Men att det finns ett etablerat och starkt isländskt flygbolag är enligt Bjarni Benediktsson ett nationellt intresse. Utan Icelandair kommer möjligheterna att resa till och från Island att försämras avsevärt.

Bjarni Benediktsson ser också borgensåtagandet som ett led i regeringens insatser för att bekämpa de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen. När det blir lättare att resa kommer Icelandair att bidra till att bygga upp Islands ekonomi på nytt. Flygbolaget har avgörande betydelse för turistnäringen.

Staten går alltså bara i borgen om Icelandairs planer för att ta in nytt kapital är framgångsrika. Det innebär enligt Bjarni Benediktsson att risken för staten uppkommer först om bolaget går betydligt sämre än förväntat när krisen är över.

Vid en konkurs kommer bland annat landningstillstånd, bokningssystem och varumärket Icelandair tillfalla staten.