måndag 17 augusti 2020

Island inför dubbla coronatester och karantän för resenärer

Ett coronatest vid gränsen och ett annat fyra till fem dagar senare. Och i väntan på resultat från det andra testet måste alla resenärer sitta i karantän. Det enda alternativet till den dubbla testningen är två veckors karantän. De skärpta inresereglerna införs på Island redan på onsdag. Samtidigt klassas alla länder som högriskområden för covid-19.

De senaste veckorna har Island drabbats av en rad nya fall av coronasmitta. Samtidigt har debatten om de ekonomiska konsekvenserna förändrats. När gränsen öppnades för turister den 15 juni talades det mycket om turistnäringens betydelse för ekonomin. Men ekonomer har ifrågasatt den hållningen.

Statsepidemiologen Þórólf­ur Guðna­son har sedan den 12 mars vänt sig till hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir närmare 20 gånger. Han har då rekommenderat vissa åtgärder - och hon har följt råden.

I förra veckan ändrade han taktik. Þórólf­ur Guðna­son listade nio tänkbara alternativ för inresa till Island. Han beskrev de förmodade resultaten av de olika åtgärderna. Men han förordade inget särskilt alternativ. I stället lät han Svandís Svavarsdóttir och regeringen välja väg. Han ansåg dock att det var lämpligt med skärpta restriktioner för resenärer.

Inför beslutet tog regeringen fram en samhällsekonomisk analys. Rapporten visade att de 70 000 turister som kommit de två senaste månaderna hade bidragit med omkring 8 miljarder isländska kronor till ekonomin. Men den pågående pandemin hade samtidigt minskat den inhemska konsumtionen med 10 miljarder.

Trots att resenärer hittills har betalat runt 570 miljoner för coronatester vid gränsen var avgifterna inte tillräckliga. Smittoriskerna var enligt rapporten betydligt mer kostsamma. Det var helt enkelt inte ekonomiskt motiverat att hålla gränsen öppen på samma sätt som i dag eftersom smittrisken har så negativa konsekvenser för ekonomin och livsvillkoren.

Redan på onsdag skärper därför Island reglerna för inresa. Det ställs enligt ett pressmeddelande krav på dubbla coronatest och fyra till fem dagars karantän. Det enda alternativet till testning är två veckors karantän.

Kravet på testning gäller alla resenärer med undantag för personer födda 2005 och senare. De säkra länderna - Färöarna, Grönland, Tyskland, Finland, Norge och Danmark - klassas från och med onsdag även de som högriskområden. Det betyder att resenärer från dessa länder inte längre är undantagna kravet på testning och karantän.

Alla som inte väljer två veckors karantän testas alltså först vid gränsen. Därefter testas de efter fyra till fem dagar i landet. Under tiden måste de sitta i karantän.

Statsminister Katrín Jakobsdóttir säger i Morgunblaðið att hon är medveten om att de skärpta inresereglerna sannolikt kommer att slå hårt mot turismen. Efter att ha jämfört olika intressen anser hon ändå att hårdare krav är nödvändigt - inte minst eftersom coronapandemin fortsätter att sprida sig:
"Tanken är naturligtvis också att vi kan lätta på restriktionerna här i landet med den ständiga ledstjärnan att samhället ska fungera. Då tänker vi på skolan, idrotten, kulturen och allt det som vi som ett samhälle tycker är betydelsefullt att göra."
Jó­hann­es Þór Skúla­son, vd för turistbranschens samarbetsorganisation Sam­tök ferðaþjón­ust­unn­ar, säger i Morgunblaðið att han väntar sig mängder av avbokningar och en ny varselvåg inom besöksindustrin. Han räknar med att turismen till Island kommer att upphöra i samband med att de nya reglerna träder i kraft:
"Den isländska turistnäringen har stängts. Det är bara så. ... Jag kan inte se annat än att regeringen har tagit ett medvetet beslut om att offra de ekonomiska intressen och annat som finns i att hålla turistnäringen öppen. ... Men det står klart att det bara är smittskyddsaspekter som bestämmer."
På Island är det nu 121 smittade som hålls i isolering. En av dem vårdas på Landspítali i Reykjavík. Ytterligare 560 personer är i karantän.

De tre senaste dagarna har sexton nya fall av covid-19 rapporterats i landet. Lika många har testat positivt för viruset vid gränsen. Av dessa hade en resenär antikroppar medan fyra personers tester ännu inte har analyserats för antikroppar.

En ny prognos från Háskóli Íslands förutspår att det troligaste är att omkring 150 personer kommer att smittas av coronaviruset i denna våg. Þórólf­ur Guðna­son har tidigare sagt att han räknar med nya fall under augusti och en bit in i september.

Att samtliga världens länder från och med onsdag räknas som riskområden har också konsekvenser för islänningarnas resande. Embætti landlæknis uppger i ett pressmeddelande att myndigheten då avråder från alla resor till utlandet.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.