onsdag 5 augusti 2020

Island kan begränsa turism när taket för coronatest nås

Tre dagar i följd har fler resenärer testats för covid-19 än vad Landspítali egentligen mäktar med. En begränsning av antalet turister som släpps in i landet kan därför bli aktuell. Men för kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson är det den sista utvägen för att inte överstiga testkapaciteten. Han vill hellre bygga ut kapaciteten.

När Landspítali i Reykjavík tog över ansvaret för coronatestningen från Íslensk erfðagreining sattes taket på 2 000 prover om dagen. För att kunna analysera så många tester slår sjukhuset ihop fem prover. Om svaret för covid-19 blir positivt analyseras proverna individuellt.

Tre dagar i följd har Landspítali analyserat något fler än 2 000 tester. Den maximala testkapaciteten utnyttjas alltså redan - och samtidigt växer intresset bland flygbolag för att resa till Island.

Statsepidemiologen Þórólfur Guðnason sade under gårdagens presskonferens att det var viktigt att fortsätta testningen vid inresan. I dagsläget är det resenärer från Grönland, Färöarna, Tyskland, Norge, Danmark och Finland som är undantagna från kravet på testning eller karantän - men situationen i Danmark och Tyskland börjar bli så bekymmersam att de på nytt kan komma att klassas som högriskområden:
"Vi måste vara tydliga med vad som är det första alternativet."
I dag kommer ett stort antal resenärer från just Danmark och Tyskland. Om även de skulle ställas inför testkravet skulle kapaciteten inte alls räcka till. Þórólfur Guðnason sade att ett alternativ var att sätta ett tak för hur många som får resa in som är anpassat till testkapaciteten. En sådan lagstiftning tas just nu fram vid kommun- och kommunikationsdepartementet.

Kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson säger till RÚV att en lösning är att begränsa antalet resenärer. Men det är inte den lösningen som han föredrar. Det bästa vore om Landspítali hade möjlighet att utöka testkapaciteten:
"Det måste vara sista vägen som vi tar. Vi måste titta på andra vägar helt enkelt eftersom försörjningen för väldigt många bygger på att vi kan hålla näringslivet igång - under förutsättning att vi kan minimera riskerna, vilket enligt mig erfarenheten visar då den säger att 15 aktiva smittor av 70 000 testade är ett mycket tydligt exempel på."
Landspítali väntar på ny testutrustning. Den levereras i oktober. Det kommer därför dröja åtminstone två månader innan kapaciteten kan utökas.

Þórólfur Guðnason sade under presskonferensen att han i nuläget inte ser något behov av hårdare restriktioner. Däremot har hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir på hans rekommendation förtydligat en rad av de skärpningar som infördes i fredags.

Det högsta antalet deltagare på sammankomster är 100 personer. Men livsmedelsbutiker som är större än 1 000 kvadratmeter får enligt ett pressmeddelande ta in ytterligare en besökare för var tionde kvadratmeter. Det maximala taket är dock 200 besökare. Och kravet på två meters avstånd gäller.

Tvåmetersregeln gäller även på allmänna kommunikationer. För resor som varar längre än 30 minuter är andningsskydd nu ett krav. Kravet på andningsskydd gäller även verksamhet där tvåmetersregeln inte kan upprätthållas. Dessutom får badplatser bara släppa in hälften av det antalet besökare som tillståndet tillåter.

Þórólfur Guðnason, Alma D. Möller, generaldirektör för Embætti landlæknis, och civilförsvarschefen Víðir Reynisson träffade i går regeringen. De tre ska framöver regelbundet möta ministrarna för att utbyta information och diskutera åtgärder. Tanken är att mötena ska bli en arena för samråd. Þórólfur Guðnason sade att en sådan var nödvändig eftersom Island kommer att få leva med viruset under lång tid.

Efter mötet sade statsminister Katrín Jakobsdóttir till Vísir att regeringen kommer att prioritera att undervisningen av skolorna. När höstterminen börjar är målet att skolgången ska fungera så normalt som möjligt. Det såg hon både som en vinst för eleverna och för samhället. Hon uteslöt inte behovet av hårdare åtgärder och begränsning av turister om inte testkapaciteten skulle räcka till.

Folkets partis ledare Inga Sæland har tidigare argumenterat för att stänga gränsen som ett sätt att hindra smittspridningen. Hon upprepade kravet i en debattartikel i Morgunblaðið i går. Hon hävdade att en andra våg av viruset - en konsekvens av vad hon beskrev som regeringens "beslut att importera viruset på nytt" - riskerade att bli dyrare än en långvarig stängning.

Alma D. Möller sade under presskonferensen att det fortfarande inte var aktuellt att acceptera några intyg för coronatester eller genomgången sjukdom från andra länder. Kvaliteten på de prov som finns på marknaden var helt enkelt för osäker.

Tre nya fall av coronaviruset rapporterades i landet i går. Det är nu totalt 83 smittade som hålls i isolering. Dessutom sitter 734 personer i karantän. Därutöver testade två resenärer positivt för covid-19 vid gränsen. Analysen för antikroppar är ännu inte klar.

Den stora ökningen av personer i karantän beror bland annat på ett fall av coronasmitta i Akureyri. En sjukgymnast testade i lördags positivt för covid-19. Det ledde bland annat till att 30 patienter satts i karantän.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.