onsdag 12 augusti 2020

Isländska barn kan ha två mammor eller två pappor

Ett barn kan ha två mammor - eller två pappor. Det är en av nyheterna i ett lagförslag från justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Förändringen är en följd av införandet av ett tredje kön och självbestämmande över juridiskt kön. En annan anpassning till den årsgamla lagen är att definitionerna av móðir, 'moder', och faðir, 'fader', ändras.

Förra året införde Island självbestämmande över juridiskt kön. Samtidigt infördes ett tredje - och neutralt - kön som i identitetshandlingar och folkbokföringen markeras som X. Det är sedan dess fritt fram att på egen hand ändra juridiskt kön. Island ställer - till skillnad från många andra länder - inga krav på sterilisering för transpersoner som ändrar kön.

En konsekvens av den nya lagstiftningen var att indelningen i flick- och pojknamn i praktiken upphörde. Länge hävdade isländska myndigheter att namn som bars av kvinnor inte kunde bäras av män och vice versa. Men möjligheten att ändra juridiskt kön följdes inte av något krav på att ändra namn.

Justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir har nu lagt ett nytt förslag som behandlar hbtqi-personers rättigheter. Förslaget behandlar bland annat transpersoner som föräldrar. Syftet är att jämställa dem andra föräldrar.

I dag används móðir, 'moder', och faðir, 'fader', i isländsk lagtext. Dessa två ord ska kompletteras av foreldri, 'förälder', som är den föreslagna benämningen på en förälder som har ett annat juridiskt kön än man eller kvinna. Isländskans foreldri har neutrum som grammatiskt genus.

Eftersom det inte finns något krav på sterilisering kan en transman alltså föda barn och en transkvinna kan vara biologisk förälder. Följaktligen kan också ett barn ha två mammor eller två pappor. Det är en effekt av att móðir och faðir inte längre enbart behöver beteckna biologiska föräldrar - utan bägge orden står för personer som är föräldrar.

Dessutom ska skrivningar vad gäller moderns rättigheter uppdateras. I dag har modern rättigheter i samband med graviditet och förlossning. De bestämmelserna blir nu könsneutrala eftersom det inte längre blir enbart juridiska kvinnor som kan föda barn.

Remisstiden löper ut den 21 augusti.

Här kan du läsa mer om införandet av ett tredje kön.