torsdag 29 oktober 2020

Isländska bussbolag ska få rätt att bötfälla tjuvåkare

Passagerare som tjuvåker på bussar ska kunna bötfällas. Förslaget kommer från kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson. Det kommer inför bussbolaget Strætós övergång till ett nytt biljettsystem där det inte längre blir möjligt att köpa biljetter ombord. I dag går det alltjämt att köpa biljetter av chauffören.

Kollektivtrafikbolaget Strætó driver busstrafik på hela Island på uppdrag av kommuner och regioner. I dag går det att köpa biljetter på nätet och via app. Biljetter kan också köpas på en rad försäljningsställen. Dessutom tar chaufförer emot kontanter - men de accepterar enbart jämna pengar och lämnar ingen växel.

I flera års tid har en övergång till ett nytt biljettsystem varit på väg. Målet har varit att chaufförer inte längre ska ta emot kontanter ombord.

Nu är ett sådant steg på gång. Målet är enligt Strætó att det ska tas i bruk kring årsskiftet. Därför förbereder kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson ett förslag som gör det möjligt att bötfälla passagerare som tjuvåker. Förslaget är nu ute på remiss.

Enligt förslaget ska passagerare kunna straffas med böter om de inte har en giltig biljett. Biljetten ska dessutom vara betald innan de kliver på bussen.

Den stora förändringen blir alltså att det inte längre går att köpa biljett av chauffören. Därmed försvinner också möjligheten att köpa biljett och betala med kontanter.

Biljettförsäljningen ska efter bytet göras via app eller i förväg med betalkort. Det ska också införas biljetter som passagerarna själva registrerar vid avläsare ombord.

Samtidigt försvinner busschaufförernas roll att kontrollera biljetter. Hädanefter ska passagerare kunna gå på både fram och bak i bussen. I stället kommer stickprovskontroller att göras. Den som inte har en giltig biljett kommer då att få böta.

Straffet för tjuvåkning är inte klart. Men det ryktas om böter på 10 000 till 15 000 isländska kronor.

Det nya systemet har enligt Strætó flera andra fördelar. Utan biljettkontroll blir stoppen vid busshållplatserna kortare eftersom påstigningen går fortare. Det beskrivs också som en förenkling jämfört med dagens system.