onsdag 19 augusti 2020

Kári Stefánsson: Ett enda coronafall kan skapa ny smittvågDe skärpta reglerna för inresa som infördes vid midnatt var nödvändiga för att undvika nya vågor av smittspridning. Det säger Kári Stefánsson, vd för Íslensk erfðagreining, i en video där han kommenterar coronapandemin på Island. Han konstaterar att det bara krävs att ett enda smittfall kommer in i landet för att det ska få stora konsekvenser.

Vid midnatt införde Island nya regler för inresa. Alla resenärer måste nu antingen genomgå dubbla coronatester med fyra till fem dagars karantän eller fjorton dagars karantän. De sex länder - Färöarna, Grönland, Tyskland, Finland, Danmark och Norge - som tidigare klassades som säkra betraktas nu som riskområden.

Regeringens beslut kom efter en kursändring i debatten. Flera ekonomer hävdade att det en samhällsekonomisk förlust att inte ha hårdare restriktioner vid gränsen. Även om systemet gynnade turistnäringen så vägde de intäkterna inte upp mot andra kostnader.

En som välkomnade de skärpta reglerna var Kári Stefánsson, vd för Íslensk erfðagreining, det företag som bland annat har analyserat och utfört en majoritet av coronatesterna i landet. I en video säger han nu att de var ett nödvändigt steg.

Kári Stefánsson berättar att analyserna gör det möjligt att lokalisera smittkällan geografiskt eftersom viruset muterar. I en första våg kom smittan främst från italienska och österrikiska Alperna. Viruset kom också in i landet från Storbritannien.

När gränsen öppnades för turister den 15 juni påbörjades också testning av personer som reste in från länder som klassades som riskområden. Två personer - en kvinna som reste in från USA och en kvinna som reste in från Albanien - testade båda negativt vid gränsen. Bägge fick från respektive länder information om att de skulle kunna bära på smittan. När de testades en andra gång var bägge proverna positiva.

Bägge kvinnorna förde smittan vidare till fem personer. Det gjorde också en israelisk turist som även han testade negativt vid inresan. Han smittade en guide och hans sambo. Hur de övriga tre smittades är inte helt klart - men de smittades av den mutation av viruset som kom från den israeliske turisten.

Men i slutet av juli var det ytterligare en person som inte upptäcktes vid gränsen. Och vem det var är ännu en gåta. Den personen förde smittan vidare till 23 personer i Akranes. Den har spridits till ytterligare 47 grupper. Banden mellan dessa grupper är klarlagda - men den ursprungliga smittkällan har alltså inte påträffats.

Just denna risk är enligt Kári Stefánsson skälet till att de hårdare reglerna är nödvändiga. Han säger i videon att det inte behövs mer än att en smittad inte upptäckts vid gränsen för att en ny våg ska bryta ut.

Samtidigt står det klart att regeringen inte helt följt statsepidemiologen Þórólf­ur Guðna­sons rekommendationer. Han ville stryka möjligheten att undvika testning och enbart sitta i två veckors karantän. Hittills är det bara 1 procent av ankommande resenärer som har valt den långa karantänen.

Skälet till att Þórólf­ur Guðna­son ville slopa det som ett alternativ var att somliga tros ha valt det alternativet för att de har varit smittade. Åtskilliga har heller inte efterlevt reglerna. Här gick regeringen alltså inte på Þórólf­ur Guðna­sons linje. Däremot vill regeringen utöka tillsynen av personer i lång karantän och även höja böterna för personer som bryter reglerna.

Tre nya fall av coronaviruset rapporterades på Island i går. Dessutom testade sex personer positivt på gränsen. Tre av dessa resenärer hade en aktiv smitta. Tre har ännu inte analyserats för antikroppar.

Totalt finns nu 122 smittade i landet. Ytterligare 494 är i karantän.

Exakt vilka följder de nya inresereglerna kommer att få för turismen är oklart. Men Danmark avråder från och med i dag från icke-nödvändiga resor till Island. Skälet är enligt ett pressmeddelande Islands nya karantänregler och inskränkningarna i rörelsefriheten.

Inresereglerna kommer sannolikt även att påverka Icelandair. I september kommer bolaget att flyga från Keflavík till tretton destinationer: Amsterdam, Berlin, Boston, Bryssel, Frankfurt, Hamburg, Köpenhamn, London, München, Oslo, Paris, Stockholm och Zürich.

Men linjerna till Seattle och Billund försvinner vid månadsskiftet. Och planerna på att återuppta trafiken till Helsingfors läggs på is.

Icelandair fick i går klartecken från regeringen om borgen på ett lån på upp till 120 miljoner dollar. Kravet är dock enligt ett pressmeddelande att bolaget lyckas dra in nytt aktiekapital. Det arbetet har ännu en gång skjutits på framtiden. Nu är målet att det ska vara klart i september.

Regeringen klubbade dessutom i går ett särskilt ekonomiskt stöd till de sex kommuner som drabbats hårdast av coronakrisen när turismen kollapsat. Mýrdalshreppur, Skaftárhreppur och Skútustaðahreppur får enligt ett pressmeddelande 32 miljoner isländska kronor var medan Bláskógabyggð, Rangárþing eystra och Sveitarfélagið Hornafjörður får 18 miljoner var.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.