söndag 30 augusti 2020

Uppmanas följa tvåmetersregeln med östisländskt tilltal

När idrottsplatsen i Egilsstaðir uppmanar besökarna att respektera tvåmetersregeln tar de till ett ord som är typiskt för östra Island. De vänder sig till gæska och gæskur, som är den feminina respektive maskulina formen av ett ord som betyder 'vän'. När dessa ord används som tilltal är det vänligt och omtänksamt.

På idrottsplatsen i Egilsstaðir finns bland annat badhus och gym. Just nu får bara hälften av det tillåtna antalet besökare släppas in. Begränsningen ska göra det möjligt att upprätthålla tvåmetersregeln.

Tvåmetersregeln gäller alla som inte har mycket nära band till varandra. Olika arrangörer väljer olika sätt att uppmana deltagare att följa reglerna. Landssamtök sauðfjárbænda, fårböndernas förening, har till exempel infört tvåfårsregeln inför höstens insamling av får. Två får är ungefär två meter - och den minnesregeln ska få fler att komma ihåg att hålla avstånd.

Idrottsplatsen i Egilsstaðir har alltså valt ett dialektalt ord för att påminna besökare om restriktionerna. På skyltar som uppmanar till två meters avstånd används gæskur och gæska, den maskulina respektive feminina formen av ett ord för 'vän' som är typiskt för östra Island.

Karen Erla Erlingsdóttir är föreståndare för idrottsplatsen. Hon säger till Austurfrétt att orden dök upp när de letade efter något som skulle få besökarna att reagera:
"Vi tänkte att vi behövde något som väcker uppmärksamhet och det här gör det."
Både gæskur och gæska signalerar värme och vänlighet när de används som tilltalsord.