måndag 24 augusti 2020

Växande politiskt missnöje mot skärpta coronaregler

Inom Självständighetspartiet växer missnöjet med de skärpta inresereglerna. Flera av partiets folkvalda hävdar att åtgärderna befinner sig på gränsen för vad som kan anses tillåtet utan att de behandlas i alltinget. Och statsvetarprofessorn Eiríkur Bergmann Einarsson förvånas över att det har varit så lite debatt om avsevärda inskränkningar av rörelsefriheten.

Fyra nya fall av coronaviruset rapporterades på Island i går. Dessutom var det sex som testade positivt för covid-19 vid gränsen. Inget av dessa sex prover har dock analyserats för antikroppar.

Nu är det 115 smittade som hålls i isolering. Hela 850 personer är i karantän.

Turismen till Island har minskat snabbt sedan inresereglerna skärptes den 19 augusti. Nu ställs ankommande resenärer inför två val: två veckors karantän eller dubbla coronatester och fem dagars karantän.

Men det finns ett växande missnöje med de nya restriktionerna. Hittills har debatten främst handlat om effekterna för turistnäringen. Kjartan Már Kjartansson, kommunchef i Reykjanesbær, skriver till exempel på Facebook att skärpningen i praktiken innebär att gränsen har stängts. Han uppmanar regeringen att ompröva beslutet eftersom de ekonomiska konsekvenserna är så kännbara.

Turismminister Þór­dís Kol­brún Reyk­fjörð Gylfa­dótt­ir säger i Morgunblaðið att den högst prioriterade frågan är att bekämpa spridningen av coronaviruset i landet. Men hon anser att det är viktigt att diskutera andra lösningar:
"Det är dyrare att stänga verksamhet i landet än att stänga hela turistnäringen men vi behöver undersöka om valet står mellan dessa två alternativ och inga andra."
De senaste dagarna har debatten också börjat handla om mer principiella frågor. Eiríkur Bergmann Einarsson, professor i statssvetenskap vid Háskólinn á Bifröst, säger i Morgunblaðið att regeringen har begränsat resefriheten och utökat polisens befogenheter att bötfälla personer som bryter mot smittskyddslagen.

Besluten har fattats av regeringen utan att diskuteras i alltinget. Eiríkur Bergmann Einarsson anser att det är anmärkningsvärt att de nya reglerna inte har debatterats mer. Han hävdar att regeringen befinner sig på gränsen för vilka åtgärder som kan vidtas utan att förankra dem i alltinget.

Sigríður Á. Andersen, alltingsledamot för Självständighetspartiet, har varit den politiker från ett regeringsparti som har varit mest öppet kritisk mot skärpningarna. Hon säger till RÚV att åtgärderna inkräktar på friheten att resa, röra sig, mötas och bedriva näringsverksamhet. Dessutom ifrågasätter hon hur reglerna om karantän kan efterföljas genom kontroller:
"Man måste undvika att skapa orealistiska regler. Det är orealistiskt att människor efterlever detta. ... Det är bara förskräckligt. Det är inget samhälle som vi vill leva i och skapa. Varken på kort eller lång tid."
Óli Björn Kárason är en annan självständighetspartist som öppet har ifrågasatt regeringens hållning. Gruppledaren Birgir Ármannsson säger till RÚV att det finns fler som är kritiska:
"Det har varit förhållandevis god enighet om hur regeringen har hanterat frågan fram till dess. Men jag kan absolut bekräfta att det är fler än en och fler än två och fler än tre i självständighetspartisternas alltingsgrupp som är tveksamma om förra fredagens åtgärder har varit tillräckligt väl underbyggda."
Alltinget samlas på torsdag. Då är det troligt att frågan om de nya inresereglerna kommer upp.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.