torsdag 3 september 2020

Antikroppar mot covid-19 kvar i minst fyra månader

Fyra månader efter smittan har inte mängden antikroppar mot coronaviruset minskat i blodet. Och det är de personer som blir sjukast som bildar mest antikroppar. Inget tyder på att personer skulle löpa risk för att insjukna i covid-19 mer än en gång. Det visar en studie från Íslensk erfðagreining publicerad i New England Journal of Medicine.

Íslensk erfðagreining har testat 30 576 islänningar - vilket motsvarar 8 procent av landets befolkning - för antikroppar mot coronaviruset. Företaget har dessutom analyserat tusentals tester från smittade och personer som suttit i karantän efter att ha exponerats för smittan. Studien är den största i sitt slag i världen.

Av dem som smittats av coronaviruset hade 91,1 procent antikroppar. Mängden antikroppar i blodet var lika stor fyra månader efter smittan. Inget tydde på att antikropparna minskade med tiden.

Även övriga smittade kan vara immuna mot coronaviruset - till exempel genom T-celler. Det kan också ha varit så att de positiva testerna i vissa fall var felaktiga.

Bara 0,9 procent av islänningarna har smittats av viruset. Av dessa var det 44 procent som aldrig fått diagnosen covid-19. Många smittas alltså av viruset utan att känna några symtom.

Bland dem som varit i karantän var det 2,3 procent som hade antikroppar. Här rörde det sig om personer som befann sig i riskzonen eftersom de på något sätt varit i närheten av smittade personer. Bara 0,3 procent av dem som inte varit i kontakt med någon smittad hade antikroppar.

Personer som varit svårt sjuka i covid-19 utvecklade större mängder antikroppar. Smittade som haft färre symtom hade färre antikroppar i blodet. Äldre personer och män har i större utsträckning varit allvarligt sjuka - och har följaktligen högre halter av antikroppar än kvinnor och yngre islänningar.

I nuläget finns alltså inget som tyder på att antikropparna skulle minska och immuniteten mot covid-19 avta med tiden. Därför finns det inte heller något som pekas på att den som redan har varit sjuk löper risk att insjukna på nytt.

Men det är alltså bara var hundrade islänning som har smittats av coronaviruset. Det innebär att det är få i samhället som är immuna. Det medför i sin tur att det finns förutsättningar för ny smittspridning om viruset skulle få fäste igen.

Fem nya fall av coronasmitta rapporterades på Island i går. Ytterligare åtta personer testade positivt för covid-19 vid gränsen.

Det är nu 95 smittade som hålls i isolering. Ytterligare 720 personer är i karantän.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.