torsdag 10 september 2020

Dagens citat

"Ibland hörs röster som befarar att isländskan kommer att dö ut. Men för att den inte ska dö ut behöver vissa ord tillåtas att dö ut och hitta nya och mer användbara ord för förändrade tider - något som vi gör ständigt. Språket är en varelse som vi behöver avlusa precis som föda."

Författaren Auður Jónsdóttir skriver i RÚV om det isländska språkets framtid.

Foto: Einar Falur Ingólfsson/Norden.org