tisdag 15 september 2020

Dagens citat

"Eyjafjallajökull, den spelade oss ett spratt. Men samtidigt gjorde den oss också en tjänst."

Katrín Júlíusdóttir, som var turismminister under vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull 2010, i Vísir om konsekvenserna av utbrottet för besöksnäringen på Island.