onsdag 16 september 2020

Dagens citat

"De lagarna har i många hänseenden visat sig åsamka oss stora skador. Systemet har på så sätt orsakat enorm avfolkning i glesbygden, ojämlikhet i samhället och så även korruption. Vi får insyn i det då och då. Vi känner naturligtvis alla till hur fiskekvoterna har flyttats mellan olika bygder, mellan olika landsändor och känner väl till hur försäljning, handel med kvoter och så uthyrning har skapat stora rikedomar i mångas fickor medan andras levebröd har tagits bort."

Ögmundur Jónasson, tidigare alltingsledamot för Gröna vänstern, i DV om det isländska fiskekvotsystemet.