lördag 19 september 2020

Dagens citat

"Det har blivit en lång tid i regeringen med motpolen inom isländsk politik och de som fortfarande stödjer partiet - vilket ju är många - har förlikat sig med det. ... Jag tror att det vid regeringsbildningen stod klart att när Gröna vänstern i åtminstone i grova drag skulle få acceptera Självständighetspartiets politik i dessa frågor när de godkände att Självständighetspartiet skulle få justitiedepartementet."

Eiríkur Bergmann Einarsson, professor i statsvetenskap vid Háskólinn á Bifröst, i Vísir om att Rósa Björk Brynjólfsdóttirs utträde ur Gröna vänstern på grund av regeringens flyktingpolitik inte har lett till någon våg av avhopp - läs mer här.