söndag 22 november 2020

Dagens citat

"Somliga alltingsledamöter som vid högtidliga tillfällen bekänner sig till fri konkurrens vill inte alls släppa in marknadskrafterna för att bestämma fångstavgifterna, vilket dock är den allmänna regeln på Island exempelvis på hyresmarknaden. Inget system som bygger på undantag och specialregler uppfyller kraven på rimlighet."

Benedikt Jóhannesson, grundare av och tidigare ledare för Renässans, i ett blogginlägg om fiskekvotsystemet på Island.