måndag 28 september 2020

Dagens citat

"Ja, jag tror absolut att det i praktiken kan vara det som vi upplever nu, den här krissituationen. Man ser en liknande taktik som under de första åren efter kraschen. Den här diskussionen om att vi befinner oss i detta tillsammans och att vi arbetar mot samma mål. Vi ror för våra liv. Så jag tror att detta uppenbart är ett slags reaktion på denna krissituation."

Eva Marín Hlynsdóttir, statsvetare vid Háskóli Íslands, i RÚV om beslutet från de sex partierna i kommunfullmäktige i Akureyri att gå ihop för att tillsammans försöka föra kommunen ur coronakrisen - läs mer här.