söndag 27 september 2020

En av tio utan jobb i coronakrisens Island

Arbetslösheten på Island steg i augusti till 9,4 procent. Medan korttidspermitteringarna ligger still ökar den verkliga arbetslösheten i form av uppsägningar. Och det kommer den enligt en prognos från Vinnumálastofnun att fortsätta göra under hösten. Redan i oktober tros mer än 10 procent av islänningarna stå utan jobb.

Coronakrisen fortsätter att orsaka växande arbetslöshet på Island. I augusti var den totala arbetslösheten 9,4 procent - en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med juli. Andelen korttidspermitterade låg kvar på 0,9 procent. I stället var det den reella arbetslösheten som steg med 0,6 procentenheter.

Vinnumálastofnun förutspår att trenden kommer att fortsätta även i september och oktober. Antalet korttidspermitterade förväntas bli konstant medan allt fler förlorar sina jobb för gott genom uppsägningar.

Suðurnes är den i särklass värst drabbade regionen med en sammanlagt arbetslöshet på 18 procent. Därefter följer Reykjavíkområdet med 9,9 procent, Suðurland med 7,5 procent, Norðurland eystra med 6,1 procent, Vesturland med 5,7 procent, Austurland med 4,2 procent, Norðurland vestra med 3,7 procent och Västfjordarna med 3,2 procent.

På Suðurnes var hälften av de arbetslösa tidigare anställda inom turismen och flygindustrin. I övriga landet var det en tredjedel som jobbade inom någon av dessa näringsgrenar.

Utländska medborgare är även de hårt drabbade av krisen. Bland utlänningar är arbetslösheten hela 19 procent.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.