lördag 10 oktober 2020

Facebook är störst på Island - men Tiktok växer mest

Nio av tio islänningar använder regelbundet Facebook. Men Facebook växer inte längre på Island. Bland sociala medier är det Youtube, Spotify, Reddit och Instagram som ökar. Det är dock Tiktok som är i särklass när det gäller att locka till sig nya användare. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Facebook fortsätter att vara det i särklass populäraste mediet på Island. Nu uppger 90 procent av islänningarna att de använder Facebook. Det är dock en nedgång med 2 procentenheter jämfört med förra året.

Ytterligare fyra sociala medier når över hälften av befolkningen. Det är 64 procent som regelbundet använder Youtube (en ökning med 3 procentenheter), 62 procent som använder Snapchat (-2 procent), 57 procent som använder Spotify (+6 procent) och 55 procent som använder Instagram (+5 procent).

Den stora klättraren är Tiktok. För ett år sedan var det bara 0,2 procent av islänningarna som använde appen. Nu har användningen vuxit till 14 procent.

Andra stora sociala medier är Pinterest med 19 procent (+1 procent), Twitter med 17 procent (+3 procent), Reddit med 9 procent (+3 procent) och Linkedin med 8 procent (+1 procent).

Bara 3 procent svarar att de inte använder några sociala medier över huvud taget. Och 26 procent uppger att de använder andra tjänster som exempelvis Strava, Tinder, Flickr, Twitch, Grindr eller Tumblr.

Det är framför allt unga islänningar som använder sociala medier. Kvinnor föredrar Facebook, Snapchat, Spotify, Instagram, Pinterest och Tiktok. Fler män finns på Youtube, Twitter, Reddit och Linkedin.

Bara Snapchat har fler användare på landsbygden. Och för Facebook är fördelningen mellan landsbygden och huvudstadsregionen lika stor. Övriga sociala medier är betydligt populärare i huvudstadsregionen.

Bland de islänningar som har fyllt 68 år är det Facebook och Pinterest som sticker ut. Här är användningen nästan lika stor som i övriga åldersgrupper. Inga personer i pensionsåldern finns på Tiktok eller Reddit.

Här kan du läsa mer om islänningarnas bruk av sociala medier.