torsdag 24 september 2020

Gruppsmitta i Stykkishólmur - befarar fler sjuka i covid-19

Sju personer i Stykkishólmur är smittade av coronaviruset. Och ingen av dem var i karantän. Nu befarar kommunen att betydligt fler invånare riskerar att insjukna i covid-19. Ytterligare 40 personer testades i går. När svaren kommer i dag får myndigheterna besked om gruppsmittans omfattning. Kommunen har stängt en rad institutioner som en försiktighetsåtgärd.

Stykkishólmur på Snæfellsnes hade vid årsskiftet 1 209 invånare. Under den första vågen av coronaviruset klarade sig kommunen förhållandevis väl. Bara enstaka fall upptäcktes och Stykkishólmur drabbades aldrig av någon gruppsmitta.

Men nu befarar myndigheterna att viruset kan ha fått fäste i kommunen. De senaste dagarna har sju personer testat positivt för viruset. Ingen av de smittade har varit i karantän.

Därför fruktar myndigheterna att gruppsmittan kan vara omfattande. I en liten kommun som Stykkishólmur har invånarna i regel många sociala kontakter. Just nu är sexton personer i karantän efter att ha umgåtts med smittade.

40 invånare testades i går. När svaren kommer i dag får kommunen besked om smittspridningen i Stykkishólmur.

Kommunen har som en försiktighetsåtgärd stängt en rad institutioner. Äldreboendet, kommunhuset och andra kommunala inrättningar tillåter inte längre besök. I skolor, bibliotek och idrottsanläggningar har åtgärderna för att förhindra smittspridning skärpts. I skolorna delas eleverna in i grupper som inte har kontakt med varandra. Det uppger kommunen i ett pressmeddelande.

Polisen i Vesturland uppmanar på Facebook invånarna i regionen att ta individuellt ansvar för att bekämpa viruset. Den som har varit i kontakt med en smittad person ska vara i karantän. Vidare rekommenderar polisen att använda andningsskydd på platser där det inte är möjligt att upprätthålla enmetersregeln.

Hela 4 525 personer testades i går för coronaviruset på Island. Det är det högsta antalet hittills sedan provtagningen började i februari i år. Dessutom testades 640 personer vid gränsen i samband med inresan till Island.

57 nya fall av viruset rapporterades i går. Av dessa var drygt hälften - 29 personer - inte i karantän. Det är alltjämt två coronapatienter som vårdas på Landspítali i Reykjavík. Tre personer testade positivt vid gränsen.

Det är nu 324 smittade som hålls i isolering. Ytterligare 2 410 personer är i karantän. Dessutom är 1 951 personer i karantän i väntan på det andra coronatestet efter att ha rest in till Island.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.