tisdag 15 september 2020

Island färgkodar lokal situation för coronapandemin

Rött, orange och gult. Det är de färgkoder som myndigheterna kommer att presentera inom de närmaste dagarna. Det nya systemet ska varna för risken för smittspridning på regionnivå. De ska också underlätta för medborgarna att anpassa sitt beteende efter situationen. Exakt hur läget ska bedömas är ännu inte klart.

Två nya fall av coronaviruset rapporterades på Island i går. Ingen av dem var i karantän. Dessutom var det tre personer som testade positivt för viruset vid gränsen.

Det är nu 63 smittade som hålls i isolering. Men det är inte längre några coronapatienter som vårdas på sjukhus. En patient skrevs ut från Landspítali i Reykjavík i går. Ytterligare 373 personer är i karantän. Dessutom är 2 176 personer i karantän i väntan på det andra coronatestet efter att ha rest till Island.

Statsepidemiologen Þórólf­ur Guðna­son sade under gårdagens presskonferens att läget var bekymmersamt på många håll i världen med ökande smittspridning. På Island var situationen betydligt bättre. Þórólf­ur Guðna­son beskrev det som enstaka fall som nu rapporterades.

De befintliga restriktionerna gäller till och med den 27 september. Þórólf­ur Guðna­son räknar med att då kunna lätta på kraven under förutsättning att smittspridningen är på låg nivå.

Inresereglerna gäller till och med den 6 oktober. Och där var det enligt Þórólf­ur Guðna­son mer bekymmersamt att lätta på restriktionerna. Den utbredda smittspridningen i utlandet visade vikten av att upprätthålla stränga kontroller vid gränsen.

Civilförsvarschefen Víðir Reynisson meddelade att myndigheterna inom de närmaste dagarna kommer att presentera ett färgkodat varningssystem. Läget kommer - precis som vädervarningar - att kodas i gult, orange och rött. Kodningen görs på regionnivå.

Syftet med det nya systemet är att kunna varna för risken för smittspridning med större precision. Med färgkodernas hjälp ska medborgarna själva kunna anpassa individuella smittskyddsåtgärder. Exakt hur myndigheternas klassificering ska gå till är ännu inte klart.

Myndigheterna håller dessutom på att ta fram ett underlag så att medborgare ska kunna göra egna riskbedömningar. Dessa bedömningar ska i sin tur kunna användas på företag och institutioner om det dyker upp nya fall av coronasmittan. Tanken är att skapa ett ökat riskmedvetande på individnivå.

Både på smittspårningsappen Rakning C-19 och myndigheternas informationssajt har nu särskilda larmknappar för regelbrott installerats. Knapparna ska göra det enklare för personer att anmäla misstänkta brott mot restriktionerna.

Här kan du läsa mer om coronaläget på Island.