onsdag 2 september 2020

Island räknar med stigande arbetslöshet i höst

Arbetslösheten på Island sjönk i juli till 8,8 procent. Men det var bara korttidspermitteringarna som blev färre. I själva verket var det fler som stod utan jobb - och inte heller omfattades av systemet med permitteringar på grund av coronakrisen. Vinnumálastofnun räknar i en prognos med att arbetslösheten fortsätter att öka under hösten.

I april i år steg arbetslösheten på Island till rekordhöga 17,8 procent. Det var en dubblering på bara en månad när coronakrisen slog mot turistindustrin och en rad andra näringar. Men huvudskälet till den kraftiga ökningen var systemet med korttidspermitteringar. Många företag utnyttjade möjligheten att deltidspermittera sin personal.

Korttidspermitteringarna innebar att de anställda hamnade i Vinnumálastofnuns statistik. Där registrerades de som arbetslösa även om de hade kvar sina jobb. I april var över hälften av de arbetslösa i själva verket korttidspermitterade.

I juli var den totala arbetslösheten 8,8 procent, en nedgång med 0,7 procentenheter jämfört med juni. Trots nedgången ökade andelen islänningar som verkligen var arbetslösa - från 7,5 procent till 7,9 procent. Samtidigt sjönk andelen korttidspermitterade från 2,1 till 0,9 procent.

Systemet med korttidspermitteringar skulle fasas ut men kommer sannolikt att bli kvar under hösten på grund av krisen i turistnäringen. Om så inte skulle bli fallet förutspår Vinnumálastofnun att andelen permitterade försvinner - medan den reella arbetslösheten ökar i såväl augusti som september.

Suðurnes fortsätter att vara den i särklass hårdast drabbade regionen med en arbetslöshet på hela 16,5 procent. Därefter följer Reykjavíkområdet med 9,3 procent, Suðurland med 7,3 procent, Norðurland eystra med 5,5 procent, Vesturland med 5,3 procent, Austurland med 4 procent, Norðurland vestra med 3,3 procent och Västfjordarna med 3,2 procent.

Flygplatsen i Keflavík är navet i ekonomin på Suðurnes. Att pandemin har slagit så hårt mot turismen är därför särskilt tydligt i regionen. Hälften av de arbetslösa på Suðurnes jobbade inom reseindustrin och sektorer med koppling till den. I resten av landet var det en tredjedel som tidigare arbetade inom turistnäringen.

Kvinnor är arbetslösa i något större utsträckning än män - 9 procent mot 8,7 procent.

Utländska medborgare fortsätter att stå utanför arbetsmarknaden oftare än islänningar. Bland utlänningar var arbetslösheten 20,5 procent i juli. Hälften av dessa var polska medborgare.

Vinnumálastofnun tror på en sammanlagd arbetslöshet på 9 procent i augusti och 8,7 procent i september. Sedan prognosen gjordes har dock situationen för turistnäringen försämrats ytterligare. Det är därför inte osannolikt att arbetslösheten blir högre än så.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.