onsdag 9 september 2020

Isländsk minister hånas för dialektalt uttal

En höst där skolan fungerar så normalt som det går. Om det talade kultur- och utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttir i en intervju i Stöð 2. Men vissa lyssnade inte bara på planerna inför en hösttermin präglad av coronapandemin. Somliga reagerade starkt på att hon sade skólanir i stället för skólarnir. På nätet fick ministern hård kritik - men hon fick också uppbackning av professor Eiríkur Rögnvaldsson.

Det isländska substantivet skóla ('skola') skrivs skólarnir när det rör sig om bestämd pluralform i nominativ. Den som lyssnade noga på intervjun hörde dock att Lilja Alfreðsdóttir sade skólanir utan r.

I Facebook-gruppen Málvöndunarþátturinn var det många som reagerade starkt. Den 46-åriga kultur- och utbildningsministern anklagades för att vara för ung för sitt jobb, för att vara lat, för att vara okunnig och för att inte kunna tala sitt eget modersmål ordentligt. Andra ifrågasatte Lilja Alfreðsdóttirs intelligens.

Somliga hävdade dessutom att det inte gick att förvänta sig att elever skulle lära sig språket ordentligt om inte heller den ansvariga ministern behärskade isländska till fullo.

Eiríkur Rögnvaldsson, professor emeritus i isländska vid Háskóli Íslands, bemötte kritiken i en rad inlägg på Facebook. Han kommenterade också debatten i ett blogginlägg. Han ansåg att det var naturligt att reagera på ett uttal som uppfattades som avvikande. Men att säga skólanir är inte alls unikt utan ett dialektalt drag:
"Det här är faktiskt inte unikt - även om det inte har skrivits mycket om detta uttal har det varit känt länge och det har främst förknippats med Suðurland, i synnerhet Árnessýsla. Detta är således ingen nyhet och det är inte sannolikt att utbildningsministern har anammat det här uttalet av sig själv. Men det stämmer visserligen att det är få som tycks känna till det här uttalet och därför är det inte underligt att människor reagerar på det och frågar om det. Det är heller inte underligt att människor som inte känner till uttalet betraktar det som fel. Vi är ganska fast i att isländskan ska vara som den var när vi växte upp - eller som vi fick lära oss att den skulle vara."
Han vände sig starkt mot tonen i debatten. Eiríkur Rögnvaldsson ansåg att språkvård inte handlade om att gå till personangrepp mot någon som hade ett uttal som avvek från standardisländskan.

Dessutom ifrågasatte han de gruppmedlemmar som hänvisade till skriftspråket som norm för uttalet. Det är nämligen vanligt att uttala ordet skólardnir - med ett mer eller mindre hörbart d. Eftersom detta uttalet enligt Eiríkur Rögnvaldsson i praktiken blivit norm var det däremot ingen som reagerade på att det lika lite som skólanir gick hand i hand med stavningen skólarnir.