lördag 26 september 2020

Islänningar allt mer positiva till invandrare

Bara kanadensare är mer positiva till invandrare än islänningar. Men Island är inte - till skillnad från den undersökning som gjordes 2016 - längre det mest invandringsvänliga landet i världen. Trots att attityderna har blivit mer positiva har utvecklingen i Kanada gått snabbare. Det visar en världsomspännande mätning utförd av Gallup.

När Gallup 2016 frågade invånare i en majoritet av världens länder om deras inställning till invandrare stack Island ut. Inte i något annat land var invånarna lika positivt inställda. Snittbetyget på en tiogradig skala var 8,26.

Tre år senare ställde Gallup samma fråga på nytt. Den här gången hade attityden på Island stigit till 8,41. Inställningen hade alltså blivit mer positiv.

Ändå tappade Island förstaplatsen på världsrankningen. Skälet var att attityderna i Kanada hade förändrats ännu mer. Där var snittbetyget nu 8,46.

Utvecklingen på Island går i motsatt riktning jämfört med majoriteten av länderna i undersökningen. Globalt sjunker attitydpoängen från 5,34 till 5,21.

På tredje plats över invandringspositiva länder kommer Nya Zeeland. Därefter följer Australien, Sierra Leone, USA, Burkina Faso och Sverige. Minst uppskattade är invandrare i Nordmakedonien följt av Ungern, Serbien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina och Montenegro.