lördag 5 september 2020

Regeringen låter tiden stå still på Island

Det blir ingen förändring av klockan på Island. Den ska varken flyttas framåt eller bakåt. Det är regeringens slutsats sedan arbetet med att undersöka konsekvenserna av en förändring inleddes för drygt två år sedan. En anpassning av klockan efter solen skulle innebära 13 procent färre timmar med dagsljus. Det uppger regeringen i ett pressmeddelande.

Frågan om vilken tid som ska gälla på Island har då och då blivit föremål för debatt de senaste åren. För drygt två år sedan började regeringskansliet utreda följderna av en förändring. Undersökningen var en konsekvens av en debatt som bland annat fördes i alltinget och i medierna.

Men regeringens slutsats är att förslaget att dra tillbaka klockan en timme inte ska genomföras. Det vore en stor förändring - och argumenten är enligt regeringen inte tillräckligt starka.

Det tyngsta argumentet i debatten har varit de sena vintermorgnarna. På norra Island ljusnar det under den mörkaste tiden på året först vid elvatiden. Genom att ställa tillbaka klockan en timme skulle fler ta sig till jobb och skola i dagsljus.

Men regeringen ställer det argumentet mot att det är troligt att färre ljusa timmar mot dagens slut också skulle ha negativ inverkan. Det skulle kunna påverka hur många som vistades utomhus vilket skulle kunna ha konsekvenser för folkhälsan.

Dessutom skulle antalet timmar med dagsljus minska med 13 procent sett till hela året om klockan skulle ställas tillbaka en timme.

I stället för att flytta klockan ska nu regeringen verka för att sprida kunskap om betydelsen av att lägga sig i god tid. Vissa skolors beslut att ändra tiderna för skoldagen under vintern ska också studeras.

Här kan du läsa mer om debatten att ställa om klockan.