måndag 21 september 2020

Självständighetspartiet störst i Islands nyaste kommun

Självständighetspartiet blev största parti i lördagens val i den nya storkommunen på östra Island. Det är bara Självständighetspartiet som kan bilda majoritet med ett annat parti. För att hålla partiet borta från makten måste minst tre andra partier går ihop. Samtliga fem partier som ställde upp i valet fick mandat i fullmäktige.

Fem månader senare än planerat gick väljarna i den nya storkommunen på östra Island till val i lördags. De röstade fram de elva ledamöter som ska sitta i fullmäktige fram till det ordinarie valet våren 2022.

Självständighetspartiet blev störst med 28,7 procent av rösterna och fyra mandat. Därefter följde Österlistan med 26,7 procent och tre mandat, Framstegspartiet med 18,8 procent och två mandat, Gröna vänstern med 13,2 procent och ett mandat samt Centerpartiet med 10,8 procent och ett mandat.

Resterande 1,9 procent av rösterna var blanka eller ogiltiga.

Alla fem partier som ställde upp fick alltså representanter i fullmäktige. Men det är bara Självständighetspartiet som kan forma en majoritet ihop med ett annat parti. För att kunna bilda majoritet utan Självständighetspartiet krävs en koalition mellan minst tre andra partier.

Gauti Jóhannesson, Självständighetspartiets toppkandidat, diskuterade i går tänkbara koalitioner med andra partiföreträdare. Det är ännu inte känt hur partiet kommer att försöka forma en majoritet.

Hildur Þórisdóttir, som toppade socialdemokratiska Österlistans valsedel, ansåg på valnatten att det mest naturliga var att Självständighetspartiet skulle försöka bilda majoritet med det näst största partiet. Det förefaller dock troligare att Självständighetspartiet vänder sig till Framstegspartiet eller Centerpartiet - två partier som de oftare samarbetar med på kommunnivå.

Valdeltagandet var låga 63,5 procent. Det var dock stora skillnader mellan de fyra kommuner som nu ska bli en. I Borgarfjarðarhreppur var valdeltagandet 80 procent, i Djúpavogshreppur 73,6 procent, i Seyðisfjarðarkaupstaður 72,6 procent och i Fljótsdalshérað 59,8 procent.

Det nya kommunfullmäktige samlas första gången den 4 oktober. Förutom att forma en majoritet får då de nyvalda ledamöterna uppgiften att namnge kommunen. I en rådgivande folkomröstning i namnfrågan var det Múlaþing som fick flest röster.

Dessutom röstade väljarna genom personval fram de företrädare som ska hantera vissa lokala frågor. I Borgarfjarðarhreppur valdes Alda Marín Kristinsdóttir och Ólafur Hallgrímsson, i Seyðisfjarðarkaupstaður Ólafur Sigurðsson och Rúnar Gunnar Gunnarsson, i Fljótsdalshérað Dagmar Ýr Stefánsdóttir och Jóhann Gísli Jóhannsson samt i Djúpavogshreppur Kristján Ingimarsson och Ingi Ragnarsson.

Här kan du läsa mer om valet.