tisdag 15 september 2020

Största jordskalvet på norra Island på över en månad

Illustration: Veðurstofa Íslands
Ett jordskalv med en magnitud på 3,4 skakade trakterna Siglufjörður, Ólafsfjörður och Dalvík i går. Det är det kraftigaste skalvet i regionen på en dryg månad. Sedan den nu pågående jordskalvssvärmen började för snart tre månader sedan har närmare 18 000 skalv registrerats i området.

Den 19 juni började den största jordskalvssvärmen på 40 år i den så kallade Tjörnessprickzonen. Sedan dess hade i går 17 721 jordskalv registrerats i den serie som alltjämt pågår. Majoriteten av skalven äger rum ute till havs någon mil norr om Gjögurtá, den nordligaste punkten på norra Eyjafjörður.

Det hittills största skalvet inträffade den 21 juni och uppmättes till 5,8. Dagen innan skedde ytterligare två skalv som uppmättes till över 5. Dessa skalv var så kraftiga att de kändes i stora delar av landet.

Men efter de första intensiva veckorna har aktiviteten långsamt börjat avta. Jordskalvssvärmen är inte över - men skalven har blivit allt svagare och glesare. I stället för hundratals och till och med tusentals skalv om dagen rör det sig nu om några tiotal.

Klockan 11.42 i går inträffade ett skalv med en magnitud på 3,4. Skalvet kändes i bland annat Siglufjörður, Ólafsfjörður och Dalvík. Det största efterskalvet kom 16 minuter senare och uppmättes till 2,1.

Gårdagens skalv var det största i regionen på en dryg månad. Den 8 augusti skedde ett skalv på 4,6.

Myndigheterna har fortfarande förhöjd beredskap i området. Riskerna är bland annat jordskred och stenras som utlöses av jordskalv. Boende i regionen har dessutom uppmanats att se över sina tillhörigheter så att de inte kan falla från väggar och hyllor - och orsaka skador.

Jordskalven har inget samband med vulkanisk aktivitet. Tjörnessprickzonen ligger på gränsen mellan kontinentalplattorna. Därför är jordskalv mycket vanliga i området. De uppstår när kontinentalplattorna glider isär.

Här kan du läsa mer om jordskalvssvärmen på norra Island.