fredag 30 oktober 2020

Dagens citat

"Det gick utomordentligt bra när vi samarbetade om att få hem nordbor. Då jobbade de nordiska länderna som en människa. Men annat har inte gått lika bra. I synnerhet när det gäller samarbetet kring öppning och stängning. Det har funnits brister som vi har diskuterat mycket uppriktigt och förhoppningsvis kan vi lära mycket av det."

Utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson i Vísir om de nordiska ländernas olika hantering av gränspassager och resande under coronakrisen.