söndag 11 oktober 2020

Dagens citat

"En liten nation utan armé är beroende av att internationella regler respekteras och avtal hålls. Historien visar oss också att det går bäst för det isländska folket genom stort utbyte med omvärlden. Internationellt samarbete har bidragit till att skapa ökat ekonomiskt välstånd och rikare kulturliv utöver att våra internationella förpliktelser har påskyndat framsteg inom områden som jämställdhetsfrågor, mänskliga rättigheter, miljöfrågor och konkurrensfrågor."

Logi Már Einarsson, ledare för Socialdemokraterna, skriver i Kjarninn om internationellt samarbetes betydelse för Island.