torsdag 1 oktober 2020

Grímsvötn kan vara nära utbrott - ny färgkod för flygtrafik

 

Ett vulkanutbrott i Grímsvötn kan närma sig. De senaste månaderna har aktiviteten i vulkanen varit betydligt mer omfattande än normalt. Det finns nu tydliga tecken på att magma finns nära ytan. Nu ändrar Veðurstofa Íslands färgkoden för flygtrafik ovanför Grímsvötn från grön till gul. Men den allmänna riskbedömningen har inte ändrats.

Grímsvötn ligger i västra Vatnajökull och är en av Islands mest aktiva vulkaner. Det är också en av de största. Det senaste utbrottet i Grímsvötn ägde rum 2011. Sedan dess har aktiviteten i vulkanen gradvis ökat.

I mitten på juni i år träffades civilförsvaret och andra myndigheter för att diskutera utvecklingen. De konstaterade att ett utbrott i Grímsvötn kunde vara nära förestående.

Utvecklingen ställde myndigheterna inför ett nytt bekymmer. Vid en evakuering hade det på grund av coronapandemin varit olämpligt att dirigera alla som tvingades lämna området till samma plats. Därför diskuterades behovet av flera uppsamlingsplatser för evakuerade personer.

Veðurstofa Íslands beslutade i går att ändra färgkoden för flygtrafik ovanför Grímsvötn från grön till gul. Den gula koden betyder att vulkanen visar tecken på onormal aktivitet som kan leda fram till ett utbrott. Men det finns inga tecken på att risken för ett utbrott skulle vara överhängande.

Det finns en rad skäl till att Veðurstofa Íslands nu signalerar att läget i Grímsvötn har förändrats. De senaste månaderna har aktiviteten i vulkanen ökat avsevärt. Och det rör sig alltså om aktivitet som är mer omfattande än vad den brukar vara i perioderna mellan utbrott.

Jordskalven har ökat i antal. Skalven tros vara en indikation på att magma rör sig uppåt i berget och närmar sig ytan.

Magman får berget att expandera. Och gps-mätaren på Grímsfjall - ett fjäll beläget vid vulkanen Grímsvötn - visar att berget nu har expanderat till samma och i vissa fall högre nivåer än vid 2011 års utbrott.

Så sent som i augusti flög en av kustbevakningens helikoptrar över Grímsvötn. Forskarna ombord mätte bland annat halterna av vulkangaser. De höga halterna indikerade att magma finns nära ytan.

Även jordvärmen tilltar - något som syns genom större avsmältning och växande kalderor i anslutning till Grímsvötns krater. Också detta är sannolikt ett tecken på att magma når allt längre upp i berget.

Dessutom stiger vattennivåerna i Grímsvötn. Mycket tyder på att den underjordiska sjön kommer att svämma över inom kort. De senaste större översvämningarna i Grímsvötn ägde rum 2010 och 2004. Vulkanutbrott kan följa på översvämningar när trycket lättar och magman får lättare att nå ytan.

Det är inte helt ovanligt att Veðurstofa Íslands ändrar färgkoden för flygtrafik när vulkaner visar tecken på aktivitet som avviker från mönstret. Det hände senast på Reykjanes tidigare i år samt även vid Öræfajökull 2017, Katla 2016 och Bárðarbunga 2014.

Den ändrade färgkoden gäller enbart flygtrafiken. Den allmänna beredskapen vid Grímsvötn har inte ändrats.

Här kan du läsa mer om Grímsvötn och ovan kan du se film från den överflygning som kustbevakningen och forskare gjorde i augusti i år.