fredag 30 oktober 2020

Icelandair tvingas betala ersättning för försenat coronaflyg

Två dagar före avresan ställde Icelandair in flyget från Keflavík till Berlin. I stället fick resenärerna flyga via London. När de kom fram fem timmar för sent krävde de ersättning från Icelandair. Bolaget nekade eftersom flyget ställdes in då så få hade bokat biljett på grund av coronapandemin. Men det skälet godtar inte Samgöngustofa och ger resenärerna rätt.

Den 6 september i år skulle två isländska resenärer flyga från Keflavík till Berlin. Två dagar före avresan fick de beskedet att flyget med Icelandair var inställt. I stället bokades de om via London.

Den nya rutten gjorde att de anlände till Berlin fem timmar senare än om de hade kunnat flyga direkt. Efter hemkomsten vände de sig till Icelandair och krävde 400 euro var i böter för förseningen.

Men Icelandair nekade resenärerna ersättning. Icelandair hävdade att bolaget inte hade ansvaret för att flyget till Berlin ställdes in och att de fick resa via London med en försening som följd. Coronaviruset gjorde det mycket svårt att bedriva passagerartrafik. Flyget ställdes in eftersom det var få som hade bokat biljett. Det var enligt Icelandair en direkt konsekvens av pandemin.

Resenärerna vände sig till Samgöngustofa med ersättningskrav på 400 euro per person. Summan är det standardbelopp som används inom EES-området.

Icelandair hävdade ännu en gång att bolaget inte kunde beskyllas för det inställda flyget. Icelandair hade under pandemin då som policy att sälja biljetter även när det var osäkert om flyget skulle bli av. Om passagerarna var för få bokades de om till andra flyg.

Coronaviruset var enligt Icelandair en omständighet utanför bolagets kontroll. De speciella förutsättningarna gjorde att flygbolaget ibland tvingades ställa in avgångar med kort varsel.

Samgöngustofa ger resenärerna rätt. Förseningen faller inom EES-regelverket. Även om coronaviruset har skapat speciella förutsättningar för passagerartrafik så stod det inte klart att Icelandair hade gjort vad som var möjligt för att undvika förseningen.

Vidare skriver Samgöngustofa i beslutet att inga gränser var stängda och att det inte heller fanns några andra direkta hinder för att genomföra flyget.

Här kan du läsa beslutet i sin helhet.