lördag 31 oktober 2020

Invånare i Reykjavík mest positiva till kommununion

Åtta av tio invånare i Reykjavík är för samgåenden mellan kommuner i huvudstadsregionen. I Kópavogur är nästan lika många positiva. Men i Seltjarnarnes och Mosfellsbær är det bara en av tre som tycker att sammanslagningar av kommuner är en bra idé. Det visar en opinionsmätning utförd av Zenter på uppdrag av Fréttablaðið.

De senaste åren har frågan om samgåenden mellan kommuner i huvudstadsregionen varit förhållandevis sval. Den senaste sammanslagningen skedde 2013 när ekonomiskt krisande Álftanes gick ihop med Garðabær. Inför kommunalvalet 2010 talade Bästa partiets Jón Gnarr både om vägtullar mot Seltjarnarnes och en union mellan Reykjavík och Kópavogur. Men det var aldrig några frågor som han drev som borgmästare i den isländska huvudstaden.

Men i flera kommuner i regionen finns ett stort intresse för samgåenden. Mest positiva är invånarna i Reykjavík. Här svarar hela 81,2 procent att de gärna ser någon typ av sammanslagningar. I grannkommunen Kópavogur har 73,7 procent samma uppfattning.

Minst entusiastiska är invånarna i Mosfellsbær. Där vill bara 32,4 procent se samgåenden. Nästan lika svagt är intresset i Seltjarnarnes. Där uppger 35,2 procent att de är positiva till sammanslagningar.

I både Hafnarfjörður och Garðabær är en knapp majoritet för samgåenden. Här svarar 57,6 procent respektive 50,1 procent ja på frågan.

Det förslag som flest ställde sig bakom var att slå ihop samtliga kommuner i huvudstadsregionen. Näst populäraste idén var en union mellan Reykjavík och Seltjarnarnes. Tredje populäraste förslaget var en sammanslagning av Kópa­vogur, Hafnar­fjörður og Garða­bær.

Bland boende på landsbygden var det hela 80,5 procent som ansåg att kommunerna i Reykjavíkområdet borde gå ihop.

Här kan du läsa mer om kommunsamgåenden i huvudstadsregionen.