söndag 11 oktober 2020

Isländsk landsbygd varnas för resor till Reykjavík

Avstå från resor till Reykjavíkområdet som inte är absolut nödvändiga. Och personer som bor i huvudstadsregionen uppmanas att inte resa till den isländska landsbygden. Om de ändå måste åka bör de tänka på smittskydd så att de inte sprider coronaviruset till de isländska regioner som i dag har få eller inga smittade.

När hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir i veckan skärpte restriktionerna valde hon för första gången att inte tillämpa samma regler i hela landet. I stället var det de sju kommunerna i huvudstadsregionen som tvingades till hårdare restriktioner. Skälet är de senaste veckornas stora smittspridning i Reykjavík med omnejd.

I samband med att restriktionerna skärptes uppmanades också invånarna i huvudstadsregionen att avstå från onödiga resor. Det väckte en hel del uppmärksamhet när Ásthildur Sturludóttir, kommunchef i Akureyri, vände sig till personer i Reykjavíkområdet och bad dem att undvika resor till staden. Hon befarade att de skulle föra med sig smittan till Akureyri.

Men de senaste dagarna har betydligt fler varnat just för huvudstadsregionen. Uppmaningarna gäller resor både till och från Reykjavík. Invånare i Reykjavík och kranskommunerna bör hålla sig hemma - och boende på landsbygden bör hålla sig borta.

Civilförsvaret i Norðurland vestra uppmanar på Facebook invånarna att begränsa resor till Reykjavíkområdet på grund av den omfattande smittspridningen. Bara resor som är absolut nödvändiga bör genomföras. Samtidigt påpekar civilförsvaret att boende i huvudstadsregionen inte bör färdas till Norðurland vestra.

Hittills har Norðurland vestra inte drabbats av några coronafall under den tredje smittvågen.

Civilförsvaret i Austurland kommer med en liknande varning på Facebook. Boende i Reykjavíkområdet ombeds att tänka på smittskyddet om de måste färdas till regionen. Utöver att vidta förebyggande åtgärder bör de minimera sociala kontakter i upp till två veckor för att minimera risken för smittspridning.

I ett annat inlägg på Facebook varnar civilförsvaret för resor till och från huvudstadsregionen. I Austurland är det i dag ingen smittad som hålls i isolering.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.