fredag 23 oktober 2020

Jordskalv orsakade 50 meter lång spricka i fågelberg

Illustration: Veðurstofa Íslands
En 50 meter lång och 60 centimeter bred spricka bildades i Krýsuvíkurbjarg efter tisdagens jordskalv. Andra sprickor i berget fördjupades och delar av berget rämnade och föll i havet. Det redan bräckliga området har nu blivit ännu farligare. Men efterskalven efter tisdagens jätteskalv blir allt färre och svagare.

Det största jordskalvet på sjutton år skakade sydvästra Island i tisdags. Skalvet uppmättes till 5,6 och kändes tydligt i bland annat Reykjavík och Grindavík. Det hade sitt epicentrum strax väster om sjön Kleifarvatn.

Sedan dess har över 2 000 jordskalv inträffat i området. Drygt trettio av efterskalven har haft en magnitud på minst 3. Några av dem var tillräckligt kraftiga för att även de kännas i Reykjavík och Grindavík.

Men den seismiska aktiviteten i området har avtagit avsevärt. Under gårdagen inträffade drygt 100 jordskalv i trakterna kring Kleifarvatn och Krýsuvík. Ett tiotal var större än 2 - vilket inte är tillräckligt för att de ska kännas i exempelvis Grindavík eller Reykjavík.

För det mesta slutar den här typen av aktivitet med att jordskalven sakta ebbar ut. Men det går inte att utesluta fler stora skalv i området.

Jätteskalvet orsakade stenras på en rad fjäll och berg nära epicentrum. Nu står det också klart att Krýsuvíkurbjarg - ett fågelberg som sträcker sig längs åtta kilometer på den isländska sydkusten öster om Grindavík - påverkades avsevärt.

En ny spricka som är omkring 50 meter lång och 60 centimeter bred bildades i samband med skalvet. Andra sprickor i berget fördjupades. Dessutom rämnade delar av berget och föll i havet.

Krýsuvíkurbjarg har länge betraktats som en farlig plats eftersom många av klipporna är på väg att rämna. Sedan tidigare finns avspärrningar och varningsskyltar som uppmanar besökare att inte gå nära kanterna. Under gårdagen satte kommunen Hafnarfjörður upp fler varningar eftersom klipporna nu bedöms vara ännu farligare.

Sprickorna i berget har uppkommit vid jordskalv. Vissa av dem är nu så djupa att det kan räcka med ett kraftigt regnväder för att en del avsatser ska kollapsa.

Det finns fortfarande inga tecken på att den här skalvserien skulle ha något direkt samband med vulkanisk aktivitet.

Här kan du läsa mer om tisdagens jordskalv.