torsdag 1 oktober 2020

Piratpartiet vill utreda Islands hantering av coronakrisen

Piratpartiet kommer att föreslå en offentlig utredning av Islands hantering av coronapandemin. Syftet är i första hand att dra lärdomar som kan användas vid liknande situationer i framtiden. Smári McCarthy, alltingsledamot för Piratpartiet, säger i Vísir att de flesta åtgärderna verkar ha fungerat bra. Men det finns troligen många aspekter som politikerna inte känner till.

Den tredje vågen av coronasmitta fortsätter att sprida sig på Island. Det var 33 nya fall som rapporterades i landet i går - men däremot registrerades inga nya fall vid gränsen. Av dem som testade positivt var 19 redan i karantän.

Det är nu 551 smittade som hålls i isolering. Åtta coronapatienter vårdas på sjukhus - och två av dem ligger på intensivvårdsavdelning. Ytterligare 1 747 personer är i karantän. Dessutom är 1 793 personer i karantän i väntan på det andra coronatestet efter att ha rest in till Island.

En trend är att det nu är fler som behöver sjukhusvård för covid-19. Bland dem som nu vårdas på sjukhus är den yngsta i 20-årsåldern och den äldsta i 60-årsåldern. Statsepidemiologen Þórólf­ur Guðna­son har beskrivit utvecklingen som oroväckande. Det finns tecken på att det nu åter är fler äldre som smittas - och de riskerar att drabbas hårdare.

När alltinget återsamlas i dag räknar Piratpartiet med att lägga fram ett förslag om en offentlig utredning av Islands hantering av coronapandemin. Alltingsledamoten Smári McCarthy säger i Vísir att anledningen till initiativet är att regeringen inte har kommit med något liknande förslag:
"Det verkar för mig som att allt har gått mycket bra men problemet är att det är tusentals människor över hela Island som har upplevt effekter av det här och vi vet inte innan vi undersöker detta."
Syftet är enligt Smári McCarthy att undersöka myndigheternas åtgärder. Han säger i Vísir att målet är att kunna lära för framtiden av de erfarenheter som har gjorts under coronapandemin:
"Undersökningen kan resultera i bättre arbetsmetoder, bättre insyn i hur långt man kan gå när det gäller människors mänskliga rättigheter när en fara är överhängande i samhället för att ta ett exempel. Jag räknar med att resultatet blir något i stil med att allt har gjorts otroligt väl men så kan det också resultera i punkter som kan förbättras i framtiden."
De epidemiboenden som inrättades i Akureyri och Egilsstaðir stängdes i går eftersom så få har behövt använda dem. Vid behov kan personer som är smittade eller i karantän i stället flyttas till boendet i Reykjavík.

Under september var det totalt 293 personer som varslades i massuppsägningar. Sju av företagen är verksamma inom turistindustrin och det åttonde i byggbranschen.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.