onsdag 28 oktober 2020

Regeringen diskuterar coronasmitta på skandaltrålare

En sorglig men förhoppningsvis unik händelse. Så beskrev kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson i går massutbrottet av covid-19 på trålaren Júlíus Geirmundsson. Men smittskyddslagen gäller inte förhållandena ombord. Det konstaterade hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir under gårdagens regeringssammanträde.

Trålaren Júlíus Geirmundsson angjorde Ísafjörður i förra veckan efter tre veckor till havs. Ombord fanns 25 sjömän - och 22 av dem var smittade av coronaviruset. I går hölls 13 av dem alltjämt i isolering.

Polisen utreder nu om rederiet Hraðfrystihúsið Gunnvör eller kaptenen brutit mot sjömannalagen. Kaptenen ska löpande ha haft kontakt med smittskyddsläkare - men nonchalerat uppmaningarna att vända tillbaka till Ísafjörður för att testa besättningen för coronaviruset. Och han meddelade aldrig kustbevakningen - vilket är en skyldighet.

Under gårdagen höll polisen förhör med bland annat flera i besättningen. Fem fackförbund kräver dessutom att det ska hållas en sjöförklaring.

Skandalen ombord Júlíus Geirmundsson har skakat Island. Frågan diskuterades även under gårdagens regeringssammanträde.

Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir sade att rederiets och kaptenens agerande inte faller under smittskyddslagen. Den talar främst om myndigheternas uppgifter och skyldigheter. Den säger inget om vad som ska ske när personer som misstänks vara smittade nekas vård. Smittrisken för allmänheten var liten eftersom det rörde sig om en besättning ombord ett fartyg.

Däremot föreföll det enligt Svandís Svavarsdóttir som att sjömannalagen skulle kunna vara tillämplig. En sådan utredning pågår dock alltså redan hos polisen.

Kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson beskrev smittspridningen ombord trålaren som en sorlig och förhoppningsvis unik händelse. Under sammanträdet redogjorde han för vilka avsnitt i brottsbalken som skulle kunna bli aktuella.

Sjömannalagen säger att en kapten som nonchalerar sjukdom eller skador i besättningen kan dömas till böter eller fängelse i upp till två år. Om brottet betraktas som grovt kan straffet bli högst fyra års fängelse. Kaptenen är ansvarig för besättningens hälsa. Om kaptenen åsidosätter det ansvaret kan det alltså vara brottsligt.

Dessutom finns ett avsnitt i brottsbalken som möjligen skulle kunna bli aktuellt. En person som orsakar att en smittsam och farlig sjukdom sprids kan dömas till fängelse i högst sex år.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Júlíus Geirmundsson.