måndag 26 oktober 2020

Skandalrederi ber om ursäkt - struntade i coronasmitta

En mardrömstur där en efter en i besättningen insjuknade i covid-19. De 25 ombord trålaren Júlíus Geirmundsson tvingades jobba fast de var sjuka. Och kaptenen förbjöd dem att berätta om den misstänkta coronasmittan i medierna eller i egna kanaler. Nu ber vd:n för skandalrederiet Hraðfrystihúsið Gunnvör om ursäkt.

Redan andra dagen till havs insjuknade en av de 25 besättningsmännen på trålaren Júlíus Geirmundsson. Allt pekade på att mannen smittats av coronaviruset. Därefter insjuknade de en efter en. Men kaptenen vägrade att vända fartyget. Först efter tre veckor ute till sjöss lade trålaren förra söndagen till i Ísafjörður för att ta olja när vädret var för dåligt för att fiska.

Efter att de 25 ombord testats för coronaviruset fortsatte trålaren fisketuren. Först när det visade sig att 22 av de 25 besättningsmännen testat positivt återvände Júlíus Geirmundsson i tisdags till hemmahamnen i Ísafjörður.

Flera fackförbund rasade mot skandalrederiet Hraðfrystihúsið Gunnvör och krävde en polisutredning. Lára V. Júlíusdóttir, expert på arbetsrätt, sade till RÚV att fallet var unikt. Hon ansåg att en paragraf i sjömannalagen skulle kunna bli aktuell. Den säger att en kapten som åsidosätter sina skyldigheter mot skadade eller sjuka ombord riskerar upp till två års fängelse - och fyra år om brottet anses som grovt.

Men efter några inledande uttalanden - som senare visade sig vara direkt lögnaktiga - teg rederiet. Hraðfrystihúsið Gunnvör hävdade att ingen ombord hade några allvarliga symtom. Efter ett möte med fackförbundet Verkalýðsfélag Vestfirðinga skrev besättningen i ett uttalande att flera hade hög feber och andningssvårigheter:
"Besättningens förhållanden var lindrigt sagt fruktansvärda eftersom de insjuknade en efter den andra och inte hade någon annan hjälp än värktabletter för att hålla sig igång eftersom fartyget höll på att fiska och produktionen var igång. Sedan visade det sig att läkemedelsförråden inte var tillräckliga och då blev det nödvändigt att handplocka vilka som var sjukast och hade mest behov av värktabletter."
Besättningen förbjöds att berätta om sjukdomen ombord i sociala medier. De fick inte heller kontakta etablerade medier. I uttalandet beskrivs kaptenens och rederiets agerande som ett resultat av ett totalt förakt för besättningens hälsa.

Arnar Hilmarsson, en 21-åring som gjorde sin femtonde tur med Júlíus Geirmundsson, trädde fram i RÚV i lördags och berättade om fisketuren. Han sade att besättningen hade fått veta att kaptenen hade haft kontakt med myndigheterna. Därför trodde de att de fått klartecken att fortsätta fiska. Men vad de inte visste var att kaptenen nonchalerade önskemålet att gå i hamn för att testa besättningen:
"Den som blev sjukast är en av de hårdaste människorna jag känner och han stod ut att arbeta medan han var sjuk i typ tre skift. Då hade han helt enkelt blivit så dålig att han bara inte kunde fortsätta. Det var jobbigt att se honom ta sig från bänken och upp i sjukhytten."
Enligt Arnar Hilmarsson var rederiets agerande typiskt för en personalpolitik där det inte togs hänsyn till de anställdas hälsa eller säkerhet. Han sade att det var viktigare för honom att berätta sanningen än att inte mista jobbet ombord.

Men maskinbefälet Þór Ólafur Helgason anklagade honom i Vísir för att överdriva situationen ombord. Han sade sig inte känna till att någon skulle ha tvingats arbeta trots sjukdom:
"Det var inte så. Det här är inget slavläger. Det är ingen som åläggs att arbeta sjuk. Jag noterade ingen av alla dessa allvarligt sjuka förutom en eller två och de höll sig inne och den som var sjukast tvingades in."
Súsanna Björg Ástvaldsdóttir, smittskyddsläkare i Västfjordarna, sade till Vísir att fartyget borde ha återvänt till Ísafjörður för att testa samtliga ombord för coronaviruset. Om kaptenen och rederiet hade agerat annorlunda hade smittspridningen inte behövt bli så omfattande. Dessutom var det helt felaktigt att hon skulle ha sagt att det förmodligen bara rörde sig om förkylningssymtom:
"Om det finns misstanke om smittsjukdom så ska vissa arbetsprocesser följas. De ringde mig och bad mig titta på detta och mitt budskap har alltid varit tydligt från pandemins början - om människor har symtom så behöver de komma in på testning och det här om de skulle ha haft ett samtal med mig för att bekräfta att det bara var förkylning finns helt enkelt inte. Människor behöver komma på provtagning. Det märks ingen skillnad på covid och förkylning."
Drífa Snæ­dal, ordförande för facket ASÍ, skriver i ett uttalande att de ansvariga måste ställas till svars för att ha äventyrat besättningens hälsa. Ásgeir Erlendsson, informationsansvarig vid kustbevakningen, säger till Vísir att den inte informerades om situationen ombord. Enligt riktlinjerna är kaptenen skyldig att berätta om det finns misstankar om coronasmitta bland besättningen.

Einar Valur Kristjánsson, vd för Hraðfrystihúsið Gunnvör, kommenterade först i går uppgifterna. Han bad i ett uttalande om ursäkt för att inte ha följt regelverket. Men han hävdade samtidigt att det var olustigt att anklagas för att ha riskerat besättningens hälsa:
"Det var aldrig rederiets eller kaptenens plan att äventyra fartygets besättnings liv och hälsa och företaget tycker att det är tungt att utsättas för anklagelser om att inte ha tänkt tillräckligt mycket på anställdas hälsa och säkerhet."
I Morgunblaðið sade Einar Valur Kristjánsson att företaget skulle ta ansvar för misstagen. Han ansåg att det var olämpligt att leta efter en syndabock. Han sade till RÚV att han aldrig anade att det fanns coronasmitta ombord förrän testresultaten blev kända.

Fiskeminister Kristján Þór Júlíusson sade till Vísir att det var uppenbart att grundläggande regler inte hade följts. Han hoppades att rederiet skulle dra lärdom av det inträffade:
"Det är uppenbart att det här är en mycket dålig sak. Företaget borde ha hanterat detta på ett helt annat sätt, men jag vill dock tro att det här är en enskild händelse eftersom vi har andra tillfällen under denna pandemi då det har uppstått misstankar om smitta ombord och det har reagerats helt korrekt."
Statsepidemiologen Þórólf­ur Guðna­son sade under gårdagens presskonferens att det var uppenbart att Hraðfrystihúsið Gunnvör inte följt reglerna. Alma D. Möller, generaldirektör för Embætti landlæknis, ansåg att det var olämpligt att vara ute till havs när det fanns misstankar om coronasmitta ombord. Om någon skulle bli akut sjuk skulle det vara mycket långt till närmaste sjukhus.

De tre senaste dagarna har 164 nya fall av coronaviruset rapporterats på Island. Av dessa var 123 redan i karantän. Dessutom har elva personer testat positivt vid gränsen.

Det är nu 1 042 smittade som hålls i isolering. Av dessa är det 31 coronapatienter som vårdas på Landspítali i Reykjavík. Fyra av dem ligger på intensivvårdsavdelning och en vårdas i respirator. Ytterligare 2 049 personer är i karantän och 1 307 personer i inresekarantän.

Landspítali gick i går upp i nödläge på grund av den stora smittspridningen. Sjukhuset skriver i ett pressmeddelande att det är första gången det sker sedan den nuvarande beredskapsplanen infördes 2006.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.