lördag 24 oktober 2020

Stor kunskap om Islands skärpta coronaregler

Återinförandet av tvåmetersregeln och sänkningen av deltagare på sammankomster till 20 personer var något en klar majoritet av islänningarna noterade. Men när det gäller hur väl människor är på att hålla fysiskt avstånd till varandra går åsikterna isär. De flesta tycker att de själva är noggranna - men att andra sköter sig sämre. Det visar en undersökning utförd av Gallup.

När fallen av coronasmitta i Reykjavíkområdet ökade dramatiskt svarade hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir med att skärpa restriktionerna. Tvåmetersregeln återinfördes i huvudstadsregionen medan enmetersregeln behölls i resten av landet. Dessutom sänktes gränsen för antalet tillåtna deltagare vid sammankomster till 20 personer.

Kunskapen om förändringarna är hög. I Reykjavík med omnejd var det hela 90,9 procent som var säkra på eller trodde sig veta att det var tvåmetersregeln som gällde. På landsbygden - där enmetersregeln alltjämt var i bruk - var det 60,5 procent som kände till restriktionerna.

Den sänkta gränsen för sammankomster gällde hela landet. Och det var ett beslut som nästan samtliga kände till. Hela 97,7 visste eller trodde att det maximala antalet deltagare var 20 personer.

Veckan innan - när gränsen gick vid 200 personer - var det 64,3 procent som hade koll på reglerna.

Men när det handlar om att faktiskt respektera kraven på fysiskt avstånd går åsikterna isär. De flesta tycker att de själva sköter sig - men däremot är det sämre ställt med andra islänningar.

Efter att restriktionerna hade skärpts var det 42 procent som uppgav att allmänheten alltid eller oftast följde reglerna. Men hela 85,2 procent svarade att de själva alltid eller oftast respekterade avståndsreglerna.

Innan reglerna skärptes var det något fler - 86,6 procent - som sade att de själva höll sig till reglerna. Då var det däremot färre som upplevde att allmänheten skötte sig. Bara 32,5 tyckte då att andra alltid eller oftast efterlevde restriktionerna.

Sedan undersökningen gjordes har tvåmetersregeln återinförts i hela landet.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.