onsdag 21 oktober 2020

Största jordskalvet på sydvästra Island på 17 år


Ett jordskalv med en magnitud på 5,6 skakade sydvästra Island i går. Skalvet var det största i regionen på 17 år och följdes av ett antal större efterskalv. Det hade sitt epicentrum utanför Grindavík men kändes tydligt i bland annat Reykjavík. Skalvet hade inget samband med vulkanisk aktivitet utan berodde på kontinentalplattornas rörelser.

Klockan 13.43 i går skakades Island av ett kraftigt jordskalv. Skalvet uppmättes till 5,6 och hade sitt epicentrum utanför Krýsuvík nära Grindavík. Det var det största skalvet i regionen sedan 2003.

När skalvet inträffade intervjuades statsminister Katrín Jakobsdóttir i direktsändning av Washington Post. Ämnet var Islands hantering av coronakrisen. Men en bit in hördes en kraftig smäll. Katrín Jakobsdóttir ursäktade sig och konstaterade att det rörde sig om ett jordskalv. Därefter fortsatte hon besvara frågan.

Piratpartiets Helgi Hrafn Gunnarsson stod i alltingets talarstol när skalvet inträffade. Han sprang direkt ut ur salen när skakningarna kom medan talmannen Steingrímur J. Sigfússon manade ledamöterna att sitta kvar lugnt i bänkarna. Han skrev på Twitter att han lärt sig att ställa sig i en dörrkarm vid jordskalv.

Skalvet kändes tydligt på Suðurnes och i Reykjavíkområdet. Men rapporter om skalvet kom ända från Ísafjörður i Västfjordarna.

Ett tjugotal efterskalv uppmättes till minst 3 under tisdagen. Det största efterskalvet hade en magnitud på 4,1 och inträffade klockan 15.32. Även det skalvet kändes på Suðurnes och i huvudstadsregionen.

Omkring 900 skalv inträffade på Suðurnes under gårdagen - och de allra flesta skedde nära de geotermiska områdena Krýsuvík och Seltún strax utanför Grindavík.

Natten mot onsdagen och den tidiga onsdagsmorgonen var lugnare. Två skalv som uppmättes till minst 3 ägde rum efter midnatt.

En rad mindre materiella skador rapporterades efter det stora skalvet. Det var framför allt saker som föll från hyllor och väggar. Dessutom stängde Vegagerðin väg 428 nära Kleifarvatn i går eftermiddag eftersom en mängd stora stenar fallit på vägen vid jordskalvet. Från vattendraget Grænavatn kom rapporter om kraftig gaslukt.

Ingen vulkanisk aktivitet registrerades i samband med eller efter skalvet. Skalvet orsakades av kontinentalplattornas rörelser.

Myndigheterna har haft förhöjd beredskap i regionen ända sedan den 26 januari i år på grund av en utdragen jordskalvssvärm norr om Grindavík. De skalven tros ha samband med magmarörelser. Landhöjningen i området har sedan årsskiftet på sina håll varit tio centimeter.