lördag 3 oktober 2020

Talman: Inte tid att sprita talarstolen i alltinget

Under höstens första debatt gick 23 ledamöter upp i alltingets talarstol. Många av dem tog tag i eller lade händerna på talarstolen - trots att de uppmanas att inte vidröra den. Talmannen Steingrímur J. Sigfússon säger i Fréttablaðið att han hoppas att alla spritar händerna innan de går upp i talarstolen. Men han anser inte att det finns tid att rengöra den efter varje talare.

Allt såg inte ut som vanligt under höstens första stora debatt i alltinget. I torsdags kväll var det 23 ledamöter som gick upp i talarstolen. I sociala medier uppmärksammades det att talarstolen inte rengjordes mellan talarna. Och det var flera talare som lade händerna på talarstolen.

Under coronapandemin ställdes hårda krav på bland annat träningslokaler. Alla maskiner skulle till exempel rengöras eller spritas mellan varje användare.

Så var det inte i alltinget. Talmannen Steingrímur J. Sigfússon säger i Fréttablaðið att det hade tagit för mycket tid att sanera talarstolen varje gång. I stället fanns det bland annat en lapp på talarstolen där ledamöterna uppmanades att inte lägga händerna på den:
"De flesta respekterar det och håller inte i eller vidrör den inte. Men naturligtvis kan det vara så att någon glömmer bort sig och då får man bara hoppas att man spritar och tvättar händerna innan man vidrör sitt ansikte."
Andrés Ingi Jónsson, politisk vilde i alltinget, skrev på Twitter att det fanns gott om handsprit i alltinget. Själv spritade han händerna både före och efter - samt hoppades att kollegorna gjorde likadant.