söndag 1 november 2020

64 utvisningar från Island har inte genomförts

De två senaste åren har 64 utvisningar inte kunnat genomföras. När isländsk polis kommit för att hämta personerna har de varit försvunna. En del av dem är sannolikt fortfarande kvar i landet. Andra har troligen lämnat Island med hjälp av falska dokument. Justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir undersöker nu åtgärder för att motverka att personer stannar i landet illegalt.

När en person ska utvisas från Island är det inte helt ovanligt att polisen kommer till en tom bostad. Under de två senaste åren är det enligt Fréttablað­ið­ 64 personer som inte har kunnat utvisas eftersom de varit försvunna när utvisningen skulle verkställas.

Det rör sig både om personer som hela tiden uppehållit sig olagligt på Island och om personer som fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd.

Polisen tror att somliga alltjämt är kvar i landet med hjälp av förfalskade dokument. Andra har sannolikt redan lämnat landet med hjälp av falska handlingar.

Efter Fréttablað­ið­s rapportering tog Þor­steinn Sæ­munds­son­, alltingsledamot för Centerpartiet, upp frågan i alltinget. Han vände sig till justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir och undrade bland annat under vilka omständigheter som dessa personer levde på Island. Han oroade sig bland annat för människohandel.

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir svarade att polisen just nu undersöker åtgärder mot organiserad kriminalitet och människohandel. Hon nämnde också att flera länder planerar särskilda områden där personer får vänta på utvisning. Några sådana planer finns dock inte på Island i dagsläget.