fredag 6 november 2020

Artonde dödsoffret för coronapandemin på Island

En person i 90-årsåldern blev i går det artonde offret för coronapandemin på Island. Men smittspridningen fortsätter att ligga på förhållandevis låga nivåer. Under gårdagen rapporterades 25 nya fall på Island. Statsepidemiologen Þórólfur Guðnason hoppas därför att kunna lätta på vissa restriktioner den 18 november.

När regeringens hantering av coronakrisen debatterades i alltinget i går var tonläget bitvis hätskt. De två som hade den hårdaste ordväxlingen var hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir och Sigríður Á. Andersen, alltingsledamot för Självständighetspartiet.

Sigríður Á. Andersen har de senaste månaderna varit allt mer kritisk mot skärpningar av restriktionerna. Hon har bland annat ifrågasatt de inreseregler som infördes i augusti och som i praktiken fick turismen till Island att upphöra.

I debatten anklagade hon regeringen för att inte vilja diskutera coronapolitiken i alltinget. Hon undrade också om det över huvud taget var lagligt att till exempel förbjuda idrottsverksamhet. Eftersom restriktionerna sannolikt var de mest långtgående i Islands historia borde de förankras genom beslut i alltinget.

Svandís Svavarsdóttir svarade att regeringen hade ett omfattande beslutsmandat i en krissituation som coronapandemin. Hon efterlyste också besked från Sigríður Á. Andersen. Hon undrade vad hennes ifrågasättande av regeringens hållning innebar:
"Vad är det som den högt ärade alltingsledamoten föreslår? Det har aldrig framgått. Föreslår den högt ärade alltingsledamoten att vi inte följer statsepidemiologens råd i kampen mot covid-19? Vad är det som vederbörande alltingsledamot föreslår? Det räcker nämligen inte att bara argumentera emot något. Man har ett ansvar här i tingssalen som alltingsledamot."
Sigríður Á. Andersen gick inte upp i talarstolen på nytt. Helga Vala Helgadóttir, alltingsledamot för Socialdemokraterna, skrev efteråt på Facebook att Svandís Svavarsdóttir bildligt talat hade "örfilat" Sigríður Á. Andersen.

Under gårdagen rapporterades 25 nya fall av coronaviruset på Island. Av dessa var det 20 som redan var i karantän. Dessutom var det nio som testade positivt vid gränsen.

Nu är det 762 smittade som hålls i isolering. På Landspítali i Reykjavík vårdas 68 coronapatienter. Fyra av dem ligger på intensivvårdsavdelning. Två av dem vårdas i respirator. Dessutom finns tre coronapatienter på sjukhuset i Akureyri.

Dessutom är 1 538 personer i karantän och 1 447 personer i inresekarantän.

En person i 90-årsåldern blev i går det artonde dödsoffret i coronapandemin på Island. Den smittade vårdades på Landspítali.

Statsepidemiologen Þórólfur Guðnason sade under gårdagens presskonferens att han hoppades att smittspridningen nu var nere på en så låg nivå att vissa restriktioner skulle kunna avvecklas den 17 november. Han förvarnade dock om att manöverutrymmet var begränsat. Så länge som smittan sprids finns ett behov av restriktioner.

Även civilförsvarschefen Víðir Reynisson ansåg att utvecklingen nu gick åt rätt håll. Han sade sig förstå att många var trötta på förhållningsregler. Han uppmanade ändå alla att endast "resa inomhus" under helgen. Resor mellan landsdelar innebar alltid en risk för ökad smittspridning.

Coronavirusets utbredning på minkfarmer i Danmark leder nu till att Matvælastofnun kommer att testa minkar på isländska farmer. Myndigheten skriver i ett pressmeddelande att det i dagsläget inte finns några tecken på att viruset skulle finnas på farmerna. På Island finns nio minkfarmer med totalt omkring honor.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.