tisdag 24 november 2020

Dagens citat


"1. Släppa in glädjen i restriktionernas och covid-19:s miljö.
2. Visa att det är möjligt att ha roligt inom ramarna för grundskolornas smittskyddsregler.
3. Göra den kollektiva kraften konkret.
4. Stärka hela skolsamhället.
5. Dansundervisning.
6. Ökad rörelse.
7. Väcka uppmärksamhet för smittskydd."

Réttarholtsskóli i Reykjavík om målet med att arrangera och filma ett coronaanpassat dansnummer till "Jerusalema".