fredag 6 november 2020

Dagens citat

"De ser att det är väldigt mycket som hade kunnat skötas bättre på Island. Vi har inte klarat av att hantera denna ökande ström av turister eftersom vi inte byggde upp infrastrukturen för att ta emot dem alla så nu håller vi lite på att släcka eldar i stället för att utföra förebyggande åtgärder på det sätt som färingarna gör nu."

Hörn Halldórudóttir Heiðarsdóttir i Vísir om skillnader i attityder till turism på Färöarna och på Island.