lördag 7 november 2020

Domstol prövar om coronaviruset är force majeure

Coca Cola European Partners Ísland skulle betala 7 miljoner isländska kronor om året till Hverfisbarinn för att marknadsföra bryggeriets produkter. Men när coronakrisen drabbade Island tvingades baren att hålla stängt eller att begränsa öppettiderna. Hverfisbarinn ville ändå ha pengarna - men bryggeriet vägrar. Nu ska isländsk domstol pröva om coronaviruset är force majeure.

I april 2016 skrev Hverfisbarinn i Reykjavík och Coca Cola European Partners Ísland - som då hette Vífilfell - under ett samarbetsavtal. Baren skulle årligen få 7 miljoner isländska kronor i gengäld mot att den marknadsförde bryggeriets drycker. Dessutom skulle baren årligen få en viss mängd produkter utan kostnad.

Bryggeriet skulle betala beloppet den 10 maj varje år. Men i år vägrade Coca Cola European Partners Ísland att betala. När räkningen från Hverfisbarinn förföll till betalning hade baren varit stängd i en och en halv månad.

De restriktioner som infördes den 23 mars tvingade Hverfisbarinn att stänga. Därefter höll baren stängt i närmare två månader. Därefter har den i enlighet med restriktionerna haft öppet till 23. Men nu är baren åter stängd på grund av skärpta restriktioner.

I avtalet mellan Hverfisbarinn och Coca Cola European Partners Ísland finns en paragraf som säger att bryggeriet kan slippa betala om verksamheten påverkas av omständigheter som det inte har kontroll över. Frågan är alltså om coronaviruset räknas som force majeure eller inte.

Hverfisbarinn har nu stämt Coca Cola European Partners Ísland. Baren kräver bryggeriet på totalt 8,7 miljoner isländska kronor - ett belopp som även inkluderar ränta på den avtalade ersättningen om 7 miljoner. Fallet ska prövas i Héraðsdómur Reykjavíkur.