tisdag 24 november 2020

Ingen coronasmitta på isländska minkfarmer

Inga spår av coronaviruset har upptäckts på någon av Islands nio minkfarmer. Matvælastofnun har de senaste dagarna tagit prover på samtliga gårdar. Inget av de testade djuren av smittade av viruset. Regeringen har ändå skärpt reglerna för minkhållningen i landet. Socialdemokraten Ágúst Ólafur Ágústsson anser att hela näringen bör avvecklas.

Beskedet om utbredd coronasmitta och ett muterande virus på minkfarmer i Danmark skapade snabbt oro för en liknande situation på Island. I landet finns omkring 15 000 minkar fördelade på nio gårdar.

Matvælastofnun beslutade att genomföra tester på samtliga minkfarmer. Provtagningen gjordes på slumpvis utvalda djur. Samtliga provsvar var negativa. Det uppger myndigheten i ett pressmeddelande.

I samband med det danska larmet införde regeringen speciella regler för minkfarmer. Transport av levande minkar förbjöds. Det infördes också förbud mot besök på minkfarmer som inte var nödvändiga. Kraven på individuella smittskyddsåtgärder skärptes. Ingen som hade symtom på covid-19 fick gå in bland minkarna. Alla besökare skulle registreras.

Dessutom stoppades all utställning av minkar - vilket gjorde att djurparken i Reykjavík inte längre kunde visa upp djuren.

Einar E. Einarsson, ordförande för branschföreningen Samband íslenskra loðdýrabænda, äger själv en av landets nio minkfarmer. Han sade till Vísir inför provtagningen att han inte trodde att det skulle finnas någon smitta bland djuren. Han trodde inte heller att regeringen skulle ta steget att avliva djur på samma sätt som i Danmark.

Låga priser på världsmarknaden har de senaste åren lett till att en rad minkfarmer har lagts ned. Så sent som 2014 fanns 31 gårdar på Island. Minkfarmning blev tillåtet på nytt 1998 efter att ha förbjudits 1950.

Socialdemokraten Ágúst Ólafur Ágústsson vill lägga ned näringen. Han skriver på Facebook att den i dag sysselsätter färre än 30 personer. Han anser att det är ett litet pris för en så stor risk som minkfarmerna innebär:
"Jag vill också hävda att avel av minkar på grund av deras päls är en total anakronism och inte förenligt med nutiden när det gäller djurskydd. Djuren avlas i små burar vilket inte på något sätt är naturligt."
Nyligen tog han upp frågan i alltinget. Han vände sig till miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson med en uppmaning om att erbjuda minkfarmare avvecklingsstöd för att lägga ned verksamheten:
"Jag anser inte att miljöfrågor enbart ska handla om sten och terräng utan även om djur vilket så sannerligen har saknats här i landet. Upphör med denna pälsdjursavel på Island, herr talman. Pälsar är ingen nödvändighetsvara."
Regeringen har dock inte visat något intresse för att verka för att avveckla näringen.