söndag 15 november 2020

Island kvoterar turister i nationalparken Vatnajökull

Nationalparken Vatnajökull får nästa år en särskild turistkvot. Företag får inte längre ta emot hur många besökare som helst. I stället måste de hålla sig till det antal turister som de har fått tilldelat av nationalparkens ledning. I södra delen av Vatnajökull blir taket 3 300 gäster om dagen för turer på glaciären och besök på isgrottor.

Nästa år inför nationalparken Vatnajökull begränsningar för hur många turister som får besöka platser där trycket är stort. Syftet med turistkvoten är att minska belastningen, trygga besökarnas säkerhet och främja deras upplevelse av parken.

Magnús Guðmundsson, vd för nationalparken, säger till RÚV att taket i den södra delen av Vatnajökull blir 3 300 besökare om dagen för turer upp på glaciären och utflykter till isgrottor. Det var 27 olika arrangörer som ansökte om en turistkvot. Alla fick en del av den totala kvoten - men vissa fick färre besökare än de hade önskat:
"Det var gränsen som ansågs passa det området för att inte inskränka turisternas upplevelse och för att garantera deras säkerhet."
Varje företag betalar 50 000 isländska kronor för tillståndet. Längre fram kan det bli aktuellt med en extra avgift per besökare. På grund av coronapandemin ansåg inte nationalparken att det var lämpligt att införa en sådan avgift redan nästa år.

Magnús Guðmundsson säger till RÚV att tillstånden gäller i ett år. Nationalparken överväger att utfärda tillstånd som gäller längre. Hans uppfattning är att de flesta arrangörerna är nöjda med det nya systemet:
"De allra flesta är nöjda. Det är några få som hade velat ha mer och anser att vi hade kunnat använda andra regler vid tilldelningen."
I samband med utfärdandet av turistkvoter har nationalparken bland annat tagit hänsyn till företagens tradition i området samt personalens erfarenhet och utbildning.