fredag 6 november 2020

Lägsta stödet för Gröna vänstern på drygt fyra år

Stödet för Gröna vänstern är nu bara 8,3 procent. Det är partiets lägsta opinionssiffra hos MMR på drygt fyra år. Men den stora förloraren i mätningen är Självständighetspartiet som tappar 3,7 procentenheter. Dessutom återtar Socialdemokraterna positionen som näst största parti från Piratpartiet. Varken Folkets parti eller Islands socialistparti klarar spärren till alltinget.

För tredje månaden i följd minskar väljarstödet för Gröna vänstern. Den här gången är tillbakagången bara 0,2 procentenheter - men det är tillräckligt för att stödet nu ska vara nere på den lägsta nivån sedan maj 2016.

Nu har Gröna vänstern stöd av 8,3 procent av väljarna. Bara vid två tidigare tillfällen under de tolv år som MMR utfört väljarbarometrar har stödet varit lägre än vad det är i dag.

Raset kommer sedan Rósa Björk Brynjólfsdóttir hoppat av partiet i protest mot regeringens flyktingpolitik. Hon anser också att Gröna vänstern har offrat för mycket i regeringssamarbetet med Självständighetspartiet och Framstegspartiet.

Men den stora förloraren är Självständighetspartiet som backar med hela 3,7 procentenheter till 21,9 procent. Siffran är partiets lägsta på nio månader.

Socialdemokraterna är mätningens största vinnare som återtar positionen som näst största parti från Piratpartiet. Socialdemokraterna ökar med 2,4 procentenheter till 15,2 procent. Samtidigt förlorar Piratpartiet 1,5 procentenheter till 13,5 procent.

Mellan Centerpartiet, Renässans och Framstegspartiet är inte avstånden större än att de ryms inom den statistiska felmarginalen. Centerpartiet ökar med 0,8 procentenheter till 11,6 procent medan Framstegspartiet ökar med 1,9 procentenheter till 10,2 procent. Renässans får nu 9,7 procent - en uppgång med 0,3 procentenheter.

Varken Islands socialistparti eller Folkets parti klarar alltingets femprocentsspärr. Bägge krymper dock avståndet till spärren. Islands socialistparti ökar med 0,3 procentenheter till 4,6 procent medan Folkets parti ökar med 0,2 procentenheter till 3,8 procent.

Betydligt längre till spärren har Folkfronten som får 0,6 procent - en ökning med 0,1 procentenheter. Gryning fördubblar sitt väljarstöd från blygsamma 0,1 procent i september till 0,2 procent i oktober. Ljus framtid minskar med 0,3 procentenheter till 0,1 procent.

Stödet för trepartiregeringen bestående av Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet är 50,3 procent - en nedgång med 0,7 procentenheter.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.