söndag 29 november 2020

Vaccinering av sjukvårdspersonal får högsta prioritet

Sjukvårdspersonal som kan komma i kontakt med coronasmittade patienter får högsta prioritet när vaccineringen börjar efter nyår. I den första etappen ska 20 000 personer i prioriterade grupper vaccineras. Där finns bland annat personer som bor på äldreboenden och vårdhem. Barn födda 2016 och senare erbjuds inte vaccin om de inte tillhör riskgrupper.

Island räknar med att påbörja vaccinering mot coronaviruset efter nyår. Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir har nu listat vilka grupper som ska prioriteras. Hon räknar enligt beslutet med att flera olika vaccin kommer att användas och att vissa vaccin kan vara mer lämpade för vissa grupper.

Sjukvårdspersonal som riskerar att komma i kontakt med coronasmittade patienter får högsta prioritet. Där finns anställda på akut- och intensivvårdsavdelningar samt personer som jobbar på särskilda avdelningar för covid-19-smittade.

Mycket hög prioritet ges också till personal som utför coronatester och anställda på vårdhem och äldreboenden. Även boende tillhör de högst prioriterade tillsammans med patienter på geriatriska avdelningar. Totalt rör det sig om ungefär 20 000 personer som bör vaccineras i den första fasen.

I nästa etapp växer antalet personer avsevärt. Där finns alla som har fyllt 60 år, personer som har långvariga sjukdomar, personal på förskolor, grundskolor och gymnasieskolor samt viss personal inom socialtjänsten och personer som befinner sig i riskzonen på grund av sin sociala eller ekonomiska situation.

Först därefter kommer personer som själva vill bli vaccinerade. Det blir upp till statsepidemiologen att prioritera personerna i denna grupp.

Barn födda 2006 och senare kommer inte att erbjudas vaccinering. Enda undantaget är om de har någon typ av sjukdom som gör att de tillhör en riskgrupp.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.