torsdag 5 november 2020

Vill låta polska och maltesiska kvinnor göra abort på Island

Kvinnor som inte får göra abort i sitt hemland ska få göra abort kostnadsfritt på Island. Det föreslår politiska vilden Rósa Björk Brynjólfsdóttir och ytterligare arton alltingsledamöter. Förslaget gäller personer som kan visa upp ett europeiskt sjukförsäkringskort - och det innebär i dagsläget att polska och maltesiska kvinnor skulle omfattas av åtgärden.

På Malta är abort bara tillåtet om moderns liv är i fara. Nyligen införde Polen en avsevärd inskränkning av möjligheten till abort. Sedan 1993 har aborträtten gällt graviditeter efter incest eller våldtäkt samt där kvinnans liv varit i fara eller när fostret haft allvarliga skador.

Efter ett beslut i författningsdomstolen har aborter på grund av allvarliga skador på fostret förklarats vara oförenliga med grundlagens bestämmelser om rätt till liv. Denna typ av aborter har utgjort 98 procent av dem som utförts. I praktiken handlar det nästan om ett totalförbud mot abort.

Beslutet har fått hård kritik inte minst på Island. Polacker är den i särklass största invandrargruppen på Island. Polska kvinnor bosatta i landet tillhör dem som har protesterat mot abortförbudet.

Nu vill Rósa Björk Brynjólfsdóttir - politisk vilde i alltinget som tidigare representerade Gröna vänstern - ge polska kvinnor möjlighet till abort på Island. Ytterligare arton ledamöter från Socialdemokraterna, Piratpartiet, Gröna vänstern och Renässans har undertecknat förslaget.

Att förslaget kommer nu beror alltså på abortförbudet i Polen. Rósa Björk Brynjólfsdóttir har beskrivit det som ett hårt slag mot kvinnors rättigheter.

Kvinnor som inte får göra abort i sitt hemland ska alltså få göra ingreppet kostnadsfritt på Island. För att de ska få klartecken till abort måste ingreppet följa isländsk lag. På Island kan abort göras till och med tjugoandra graviditetsveckan.

Enligt förslaget ska alla som har ett europeiskt sjukförsäkringskort omfattas av åtgärden. I dagsläget innebär det att bestämmelsen skulle vara aktuell för polacker och malteser. Eftersom denna grupp inte är särskilt stor anser inte undertecknarna att kostnaderna för statskassan skulle bli betydande.

I förslaget beskrivs åtgärden som ett sätt att kvinnors bestämmanderätt över den egna kroppen. Därmed skulle Island ta ställning för aborträtten även i ett internationellt perspektiv.

Inga Sæland, ledare för Folkets parti, är mycket kritisk till förslaget. Hon skriver i Morgunblaðið att det får henne att känna "både fasa och sorg". Hon vill inte att Island ska utvecklas till vad hon kallar en "adoptionscentral".

Här kan du läsa mer om abort på Island.