måndag 7 december 2020

Alltinget avpublicerar remissvar som förnekar förintelsen

Femton alltingsledamöter står bakom ett förslag att högtidlighålla förintelsens minnesdag den 27 januari. Men när det gick ut på remiss kom ett svar där förintelsen ifrågasattes och påstods vara en myt. Remissvaret avpublicerades av alltinget eftersom texten ansågs kunna vara hets mot folkgrupp. Det är troligen första gången som ett remissvar plockas bort för att granskas.

Rósa Björk Brynjólfsdóttir - politisk vilde som tidigare representerade Gröna vänstern - är initiativtagaren till ett förslag om att Island ska börja högtidlighålla förintelsens minnesdag den 27 januari. Syftet är att minnas dem som dog i den nationalsocialistiska regimens koncentrationsläger.

Förslaget är just nu ute på remiss. Sju olika organisationer har ombetts komma med synpunkter på förslaget. Men även allmänheten har möjligheten att skicka in synpunkter. Ett sådant remissvar har nu resulterat i att alltinget - troligen för första gången - först har publicerat det för att därefter avpublicera det.

Svaret skickades in av en privatperson. I inlagan beskrivs förintelsen som en myt. Förintelsens sägs vara en omtvistad händelse som utnyttjas i politiska syften.

Efter samråd med talmannen Steingrímur J. Sigfússon valde Ragna Árnadóttir, alltingets högsta administrativa chef, att avpublicera dokumentet. Bägge ansåg att det var nödvändigt att först avgöra om innehållet var brottsligt. De trodde att delar av texten - där judar anklagas för att ha fabricerat en myt som används som ett maktmedel - skulle kunna vara hets mot folkgrupp.

Skälet till ingripandet var att alltinget ska arbeta enligt god sed. Steingrímur J. Sigfússon och Ragna Árnadóttir var överens om att det inte var förenligt med god sed att sprida innehåll som kunde misstänkas vara brottsligt.

Jurister ska nu granska texten. Om den inte anses vara brottslig kommer den att publiceras på nytt. Ledamöterna i alltingets allmän- och utbildningsnämnd - där förslaget behandlas - får dock samtliga remissvar utskrivna.

Förnekande av förintelsen har debatterats en hel del på Island de senaste månaderna. Nordiska motståndsrörelsens isländska gren har spridit propaganda där förintelsen beskrivs just som en judisk konspiration som utnyttjas av en samhällselit för att uppnå politiska och ekonomiska mål.

Nyligen blev det känt att The Hoax of the Twentieth Century: The Case Against the Presumed Extermination of European Jewry av Arthur R. Butz - en av de mest spridda böckerna där förintelsen förnekas - är på väg att utkomma i isländsk översättning med titeln Tröllasaga tuttugustu aldarinnar.

Remisstiden för förslaget löper ut den 11 december.

Ett liknande förslag lades fram under alltingets förra session men hann då inte behandlas.

Här kan du läsa mer om förslaget att högtidlighålla förintelsens minnesdag.