lördag 12 december 2020

Dagens citat

"Då vänder han sig plötsligt mot mig och säger: Jag har varit här i alla dessa år och är ordförande i försvarsutskottet. Det har aldrig kommit någon människa till mig för att tala med mig om Island och jag blir fullkomligt överraskad. Det var Islands regerings främsta uppgift att förhindra att armén försvann och ingen hade talat med den mäktigaste mannen i USA:s senat."

Ólafur Ragnar Grímsson, tidigare president, i Vísir om hur dåvarande statsministern Halldór Ásgrímsson och utrikesministern Davíð Oddsson inte kontaktade försvarspolitikern John Warner - som var ordförande för det utskott som beslutade om resurser till militära anläggningar - när USA planerade att avveckla basen i Keflavík.